Bilete frå Granvin

bygdemuseet
bygdemuseet

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   
Publisert 15.06.2018
Leiargruppe.jpg

Komande rådmann i Voss herad, Arild M. Steine, har tilsett alle kommunalsjefane og ein av tre stabssjefar i den nye leiargruppa si.

Publisert 15.06.2018
Kommunevåpen

På grunn av ferieavvikling vil det ikkje verta utført saksbehandling på teknisk drift i veke 29 og 30.

Teknisk drift.

Publisert 15.06.2018
Kommunevåpen

Ved Tueteigen barnehage er det ledig ei 60% mellombels stilling som barnehagelærar frå 15.08.2018-12.04.2019, med høve for utviding til 100% stilling frå 01.01.2019.
Stillinga kan verta forlenga ut barnehageåret. 

Søknad kan sendast på fastsett søknadsskjema (DOC, 102 kB) for Granvin herad til postmottak@granvin.kommune.no innan 22.06.2018. For meir informasjon, kontakt styrar Anne- Line Mæland på tlf. 40873008.

Publisert 14.06.2018
NAV

NAV-kontoret vil i sommar ha redusert opningstid for "drop-in". 
I tida frå og med 18.juni, til og med 20.august, vil kontoret kun vera opent torsdagar kl.10-14.
Utanom opningstida for "drop-in", kan ein som vanleg gjera timeavtale ved å ringja NAV på tlf. 55553333. 

Publisert 14.06.2018
Oppheving av totalforbod mot open eld

Med bakgrunn i endra værtilhøve og prognosar frå Meterologisk institutt, opphevar brannsjefen i Granvin herad forbodet mot bruk av open eld utandørs.Dette med verknad frå i dag, torsdag 14.juni. 

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Kommuneplan 2020-2031
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS