Bilete frå Granvin

Fotograf: Magnus Johan Steinsvåg
Gamal barskog
Magnus Johan Steinsvåg

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Endeleg vedtak av reguleringsplan 14.12.11

logovegvesen.gif
logovegvesen.gif

I møte i Granvin heradsstyre 14.12.11 vart det gjort følgjande vedtak;HS-057/11 Vedtak:  

 • I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 godkjenner Granvin heradsstyre reguleringsplan for Rv 13 Øvre Granvin - Holven grense med kart, føresegner datert 07.12.10 ROS-analyse datert 31.01.11 og planomtale revidert nov. 2011.
   
 • Planen som no er under utarbeiding skal erstatta reguleringsplan for Rv 13 ved Øvre Vassenden, vedteken av Granvin herad 13.12.2004. Planen frå 13.12.2004 vert dermed oppheva ved vedtak av den nye reguleringsplanen som no vert lagt fram.

  Sjå relevant dokument i saka her (les meir). Om det går for treigt, så bruk SVVs sin heimesida her. Her ligg og meir detaljerte kart.
 • Heradsvåpen - lite format
  Heradsvåpen - lite format

  Føremål med planen er å fastleggje plassering og utforming av køyrevegar, gang- sykkelvegar og samtidig sikre areal til gjennomføring av prosjektet. Utgangspunktet for planarbeidet er vedteke korridor i kommunedelplan for ny Rv 13 frå 1996, kommuneplanen for Granvin og Rassikringsplan for Region vest.

  Reguleringsplanen, føresegnene, planomtalen, ROS-analysen og saksutgreiinga er lagt ut på kommunen sine internettsider, www.granvin.kommune.no under planar - planar under arbeid.

  Kommunestyret sitt vedtak om reguleringsplan kan påklagast til Fylkesmannen jfr. § 12-12 og § 1-9 i plan- og bygningslova og kap. VI i forvaltningslova. Klagefristen er 3 veker frå denne kunngjeringa og skal sendast via Granvin herad. Ein viser og til vilkåra i §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova som omhandlar krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

  Sist endra 22.12.2011
     

  Kontaktinformasjon

  Granvin herad
  Hardangervegen 2581 Postboks 13
  5733 Granvin
  E-post : postmottak@granvin.kommune.no
  Telefon
  : 56 52 40 00

  Mobil
  : 40 40 38 70
  Org.nr.
  : 844162502
  Kontonr.
  : 65010567305
  Kommunenr.
  : 1234
  Opningstid
  : Man-tors 0900-1400

  Skriftstorleik

  Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

  Søk i nettside

  Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
  Webmail for tilsette

  :: I N T R A N E T T ::

  checked.png


  Aviksskjema


  PÅLOGGING FOR TILSETTE

  intranett

  Gå til ekstern pålogging

  Klikk her for intern pålogging
  (når du er på kommunenettet)

  PÅLOGGING Ressursstyring Web

  Gå til ekstern pålogging

  Klikk her for intern pålogging
  (når du er på kommunenettet)

  PPS

  https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

   

  Levert av ACOS AS