Bilete frå Granvin

Fotograf: Dirk Kohlman
Granvin bruk
Dirk Kohlman

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Kommuneplanen si samfunnsdel 2005-2017

Her finn du Samfunnsdelen for Granvin herad - vedteken i 2005. Her kan du mellom anna lese om dei langsiktige mål og visjonar for utviklinga av Granvin herad fram mot 2017. Dette er konkretisert i 4 prioriterte satsingområder: Barn og ungdom; fysisk mijø; kulturbasert næring; samarbeid.

Sjå planen her.

 

Utdrag frå komm.planen:

Lovheimel

I plan- og bygningslova 1985 § 20-1 (OBS! Kommune vart vedteken under PBL 1985, for planar med oppstart etter juni 2008 gjeld PBL 2008) er det sett krav til kommunane om utarbeiding av kommuneplan.
"Kommunen skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklingen innenfor sine områder".
Minst ein gong kvar valperiode skal det takast ei samla vurdering av kommuneplanen og eventuelt gjennomføra ei rullering. Kommuneplanen sin langsiktige del, som består av ein samfunnsdel og ein arealdel, skal ha eit perspektiv på 10-15 år.

Kommuneplanen er det mest overordna styringsverktøyet kommunane har, og legg grunnlaget og rammene for all anna aktivitet i kommunen. Kommuneplanen sin kortsiktige del, som består av ein økonomiplan og handlingsprogram, har eit perspektiv på 4 år og skal rullerast kvart år. Den kortsiktige delen skal bygga på den langsiktige delen og danna grunnlag for årsbudsjettet. Målet med kommuneplanarbeidet er å få ein samfunnsdel som skal følgjast på lik line med den juridisk bindande arealdelen. Kommuneplanen gjev grunnlaget og rammer for all anna planlegging og aktivitet i heradet.

 

 

Sist endra 05.09.2012
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS