Reguleringsplan Røynstrand 1978

Gjeldande plan for byggjefeltet Røynstrand er framleis reguleringsplanen frå 1978. Plankart og føresegner ligg her. Sjå les meir for at laste dei ned.

.

Første gong publisert 21.08.2012