Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Litlastøl
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   
Publisert 19.10.2018
Egenberedskap.JPG

DSB har i samarbeid med Oslo kommune utvikla kampanjen "Du er ein del av Norges beredskap". Målsetjinga med kampanjen er å betra befolkninga sin eigenberedskap. Dette blir gjort gjennom å gje konkrete råd om kva ein kan gjera for å forberede seg best mogleg på ei stor hending eller krise. 

Publisert 18.10.2018
Brubyggjing over bekken ved skulen 3

 På skulen har Leif-Harry og ei gruppe med elevar frå 10. klasse jobba med å lage bru over bekken til leikeplassen ved skogen. Brua manglar rekkverk, men me reknar med det kjem på plass snart slik at ungane ikkje treng gå omvegen rundt til andre sida. Sjå bilete frå byggjinga under.

Publisert 18.10.2018
Kaffiprat med ordføraren.jpg

Om du har lyst å slå av ein prat og ta ein kopp kaffi med ordføraren, enten det gjeld barnehagesaka, kommunesamanslåing eller heilt andre saker du har lyst å seia noko om, er eg å finna i Kulturbanken onsdag 24.oktober kl. 16:00-18:00.

Ordføraren

Publisert 17.10.2018
Kommunevåpen

Formannskapet hadde møte i går, der dei blant anna gav tilråding til heradsstyret 31. oktober om plassering av ny barnehage, og reglar for skuleskyss for elevar i Granvin. Du kan lese protokoll med vedtak og tilrådingar i møteplan på innsyn: Møte i formannskapet den 16.10.2018

Publisert 17.10.2018
TV-aksjonen 2018

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjonen sitt arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. Aksjonen går av stabelen søndag 21.oktober. Tidspunkt for bøsseberinga vil vera mellom kl. 15:30 - 18:00.

Er du ikkje heime i dette tidsrommet, kan du no Vippse ditt bidrag til 2133 eller nytte kort/faktura på blimed.no.

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS