Publisert 24.02.2017
val.jpg

Stortings­ og sametingsvalet skal haldast mandag 11. september. Enkelte kommunar har og val søndag 10. september.

Alle som vert 18 år i 2017, og er norske statsborgera kan røyste ved stortingsvalet.

Det er ein føresetnad at du står oppførd i manntalet. Du står i manntalet i den kommunen der du var registrert i folkeregisteret som busett 30. juni 2017 

Publisert 23.02.2017
Kommunevåpen

Ved Granvin barne- og ungdomsskule er det ledig mellom 80 og 120 % årsvikariat frå 1.august 2017, avhengig av om me har lærar som skal delta i ordninga Kompetanse for kvalitet.

 

Søknadsfrist: 8. mars 2017.

Publisert 21.02.2017
utropstegn.jpg

I desse dagar oppgraderar Telenor mobilnettet i Granvin, og me opplever ustabil telefondekning i samband med dette. Send gjerne e-post til postmottak@granvin.kommune.no om du treng kontakt med heradet og ikkje når fram per telefon. Ustabiliteten i telefondekninga gjeld også for legekontoret. Ved behov for øyeblikkelig hjelp; ring 113.

Publisert 17.02.2017
Lite Hardanger logo

 Eidfjord ungdomsråd inviterar til felles klubbkveld i Eidfjord fredag 7. april kl 18-23, der alle ungdommar mellom 13-18 år frå HEILE Hardanger er invitert. Arrangementet er gratis og rusfritt. Det vert musikk, aktivitetar og open symjehall. Meir informasjon kjem etterkvart, fyl med her på facebook

Publisert 16.02.2017
Kommunevåpen

 Heradsstyremøte som etter møteplanen er satt opp 26. april er flytta ein dag fram, til 25. april.

Publisert 16.02.2017
Kommunevåpen

 Rekneskapen for 2016 er no klar og er sendt over til revisjonen for revidering.
Granvin herad kom ut med eit netto driftsresultat på 5.8 mill.kr, eller 6,3%, og eit rekneskapsmessig mindreforbruk på 5.5 mill.kr. 
Rekneskap 2016. (PDF, 2 MB) 
Kommentar til rekneskap. (PDF, 316 kB)

Publisert 15.02.2017
Kommunevåpen

 Eigedomsskattelistene ligg ute til offentleg ettersyn her på heimesidene og på tenestetorget. 

Eigedomsskatteliste (PDF, 2 MB)

Publisert 15.02.2017
Kommunevåpen

 Eigedomsskatt på verk og bruk ligg no ute til offentleg ettersyn. 

Eigedomsskatt 2017 (PDF, 76 kB)

Publisert 09.02.2017
kva skjer..PNG

 Nede på venstre sida her, under Kva skjer?, legg me ut arrangement og ting som skjer i bygda, og elles i området. Dersom du ynskjer at me skal legge inn dine arrangement, send oss ein e-post med tid, stad, pris, event bilete og link! 

Publisert 06.02.2017
Kommunevåpen

Det er tid for påmelding til SFO for skuleåret 2017/2018, for elevar i 1. - 4. klasse. Påmeldingsfrist: 1. mars 2017. Skjema leverast på skulen.
Påmelding SFO (PDF, 142 kB)

Første Førre | Neste Siste