Publisert 19.10.2018
Egenberedskap.JPG

DSB har i samarbeid med Oslo kommune utvikla kampanjen "Du er ein del av Norges beredskap". Målsetjinga med kampanjen er å betra befolkninga sin eigenberedskap. Dette blir gjort gjennom å gje konkrete råd om kva ein kan gjera for å forberede seg best mogleg på ei stor hending eller krise. 

Publisert 18.10.2018
Brubyggjing over bekken ved skulen 3

 På skulen har Leif-Harry og ei gruppe med elevar frå 10. klasse jobba med å lage bru over bekken til leikeplassen ved skogen. Brua manglar rekkverk, men me reknar med det kjem på plass snart slik at ungane ikkje treng gå omvegen rundt til andre sida. Sjå bilete frå byggjinga under.

Publisert 18.10.2018
Kaffiprat med ordføraren.jpg

Om du har lyst å slå av ein prat og ta ein kopp kaffi med ordføraren, enten det gjeld barnehagesaka, kommunesamanslåing eller heilt andre saker du har lyst å seia noko om, er eg å finna i Kulturbanken onsdag 24.oktober kl. 16:00-18:00.

Ordføraren

Publisert 17.10.2018
Kommunevåpen

Formannskapet hadde møte i går, der dei blant anna gav tilråding til heradsstyret 31. oktober om plassering av ny barnehage, og reglar for skuleskyss for elevar i Granvin. Du kan lese protokoll med vedtak og tilrådingar i møteplan på innsyn: Møte i formannskapet den 16.10.2018

Publisert 17.10.2018
TV-aksjonen 2018

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjonen sitt arbeid for å skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. Aksjonen går av stabelen søndag 21.oktober. Tidspunkt for bøsseberinga vil vera mellom kl. 15:30 - 18:00.

Er du ikkje heime i dette tidsrommet, kan du no Vippse ditt bidrag til 2133 eller nytte kort/faktura på blimed.no.

Første Førre | Neste Siste