Publisert 24.05.2017
Statens Vegvesen

 Statens Vegvesen informerer om at det vert sett i gang grunnundersøkingar i vatnet ved Kyrkjesvingen. Mest truleg startar dette arbeidet i veke 22.
Det vert også grunnundersøkingar på land. Desse boringane vert sett i gang i veke 23 og 24.

Kvifor desse undersøkingane: Statens vegvesen skal undersøkja riksveg 13 sin stabilitet i området. I samband med det må me gjennomføra nokre ekstra boringar i tillegg til dei som er gjennomført for nokre år sidan.

Publisert 23.05.2017
Kommunevåpen

 Det er i dag sendt ut innkalling til møte i administrasjonsutvalet, formannskapet og valstyret. Du finn innkallingar med sakstilfang i innsyn.

Publisert 22.05.2017
Biblioteksjefen.jpg

 På dei nye nettsidene finn du praktisk informasjon om opningstider, korleis låne e-bøker og vegar til innlogging, katalogsøk og andre digitale tenester. Følg med for siste nytt om arrangement og aktivitetar for små og store på biblioteket: Granvin folkebibliotek

Publisert 22.05.2017
Vindal

På grunn av dugnad og vegvedlikehald frå Vindal-Strindeskleiv vert vegen stengt fredag-søndag. 

Publisert 22.05.2017
flaatt.105244.jpg

 Kvårt år er det ca 250-300 personar som vert ramma av borreliose på grunn av flåttbitt, i fylgje Folkehelseinstituttet. Flåtten sug blod av fugl og pattedyr, og er på utkikk etter tynne hudområde på kroppen den kan bite seg fast i. Les meir om symptom og fyrstehjelp ved flåttbitt: www.rodekors.no

Publisert 15.05.2017
Bygdebøker

 Granvin herad har eit stort antal med bøker som vert gjeven vekk, så lenge lageret rekk, mot at du hentar dei på tenestetorget, eller betalar porto og emballasje (kr 200,-). Det er 3 bind, bind 1 og 2 er Bygdesoga for Granvin, Ulvik og Eidfjord, skreve av Olav Kolltveit. Bind 3 er Bygdebok for Granvin, skreve av Henrik M. Kvalem. Ta kontakt med tenestetorget på epost postmottak@granvin.kommune.no for å avtale levering.

Publisert 11.05.2017
Kommunevåpen

 Formannskapet som fast utval for plansaker gjorde den 9.5.2017 følgjande vedtak i sak 026/17:

Publisert 10.05.2017
Kommunevåpen

 Granvin herad ønskjer å ta inn sommarhjelp i ca 7 veker til uteetaten/vaktmeister for sommaren 2017. Søkjar må vera fylt 16 år.
Søknadsfristen er 30.5.17. Søknad kan sendast til postmottak@granvin.kommune.no, eller til Granvin herad, PB 13, 5733 Granvin.
Nærare opplysningar om stillingane kan ein få ved å henvende seg til teknisk drift tlf 40403867.

Publisert 28.04.2017

Hordaland fylkeskommune ønskjer saman med kommunane, næringslivet og andre utviklingsaktørar, å bidra til positiv regional utvikling. Midlar for 2017 og 2018 vert lyst ut saman og utgjer om lag 10,87 mill. kr, forutset uendra ramme i 2018. 

Publisert 26.04.2017
Kommunevåpen

- Forslag til forskrift om tildeling av langtidsplass i sjukeheim eller omsorgsbustad med heildøgnstenester er sendt ut på høyring.

Første Førre | Neste Siste