Publisert 13.12.2018
Kommunevåpen

Grunna interne møter vil tenestetorget ha redusert opningstid onsdag 19.desember. 
Opningstida ved tenestetorget onsdag 19.desember vil vera kl. 12:00-14:00

Publisert 13.12.2018
Kommunevåpen

Nokre vegadresser i Granvin herad må omadresserast grunna kommunesammenslåinga i 2020. Sjå liste over vegadressenamna som må endrast under. 

Innspel/namneforslag til vegadressa som er på høyring skal merkast med sak 18/332 og skal vera skriftleg, grunngjeven og underteikna. Innspel kan sendast til Granvin herad, Pb.13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no.

Frist for å koma med innspel er 15.januar 2019.

Publisert 12.12.2018
Snømann god jul.jpg

Tenestetorget vil vera stengt fom. måndag 24.desember tom. tysdag 1.januarTelefonen til tenestetorget vil vera open torsdag 27.desember og fredag 28.desember, kl. 10:00-13:00. Desse dagane når de oss som vanleg på tlf. 56524000. Sakshandsamarane er også mogleg å nå direkte - kontaktinformasjonen deira finn du på heimesida. 

Dersom du skulle trenge strakshjelp, td. ved vegar som er sperra, mykje nedbør ol., kan du ringe den døgnbemanna vakttelefonen til teknisk etat på tlf. 481 622 35

Fyrste opningsdag på nyåret vil vera onsdag 2.januar.

Publisert 05.12.2018
booktree1550x550.jpg

Biblioteket er stengt f.o.m torsdag 20.12.18 t.o.m onsdag 2.1.19. Det vert heller ikkje meirope i romjula. Fyrste opningsdag på nyåret vert torsdag 3. januar.

Publisert 05.12.2018
DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender i desse dagar ut ei brosjyre med eigenberedskapsråd til alle husstandar i landet. Brosjyra inneheld konkrete forslag til kva du bør ha i hus, dersom det skulle skje noko med kritiske samfunnsfunksjonar. Rådene som vert gjevne har vore ute på brei høyring, og er forankra hos over 40 ulike myndigheiter.

Første Førre | Neste Siste