Publisert 15.10.2018
Influensavaksine

Det vert vaksinering på Granvin legekontor måndag 29.oktober frå kl.09:30-14:30 og torsdag 1.november frå kl. 12:00-15:00.
Honorar er kr. 200,-.
Les meir om influensavaksina her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/

Publisert 15.10.2018
Lite Hardanger logo

Målet med Hardangerkonferansen står fast: Alle gode krefter som ønskjer positiv utvikling for Hardanger rettar energien same vegen og gjer kvarandre sterkare.
Set av onsdag 14. og torsdag 15.november til lunsj-til-lunsj-konferanse på Brakanes Hotel i Ulvik. 
Påmelding innan 31.oktober 2018. 
Meir info om konferansen, samt påmelding finn du her.

Publisert 15.10.2018
Leve hele livet

Onsdag 17.oktober er det innbyggjarsamling på Kulturhuset på Voss. Det vert tatt utgangspunkt i reformen Leve hele livet, og det vert satt fokus på: Aktivitet og felleskap. Les meir om samlinga her. (PDF, 26 kB)
Påmelding innan 15.oktober på e-post: berit.kleppe@voss.kommune.no eller tlf. 56 53 12 00. 

Publisert 15.10.2018
Voss herad 2020

Det er kalla inn til møte i fellesnemnda fredag 19. oktober kl 9. Saker som skal handsamast er samordning av gardsnummersystema, verknadsdato for felles vedtekter og reglement for barnehage, SFO og skule og oppfølging av lokaldemokratiundersøkingane. Du kan lese sakspapira på vossherad.no, møte er ope for alle.

Publisert 12.10.2018
NVE

NVE varslar om flaumfare, oransje nivå for Hordaland frå i morgon 13.oktober.
Det er varsla mykje nedbør laurdag og søndag. Nedbør vil kome som regn høgt til fjells, og der det ligg snø vil snøsmelting bidra til auka vassføring. Det er allereie høg vassføring i fleire vassdrag.

Fylg med på varsom.no

Første Førre | Neste Siste