Publisert 18.02.2019
Rekneskap 2018
Nøkkeltal Kr. % av
driftsinntekt
Netto driftsresultat 2 860 307 2,8%
Rekneskapsmessig mindreforbruk 2 523 785 2,5%
Netto lånegjeld 68 459 298 66,9%
Disposisjonsfond 19 433 866 19,0%

Fullt rekneskap for 2018 finn du her (PDF, 2 MB)
Publisert 18.02.2019
Kommunevåpen

 Arbeidet med ny Vindalsbru nærmar seg no ferdig.

Det skal støypast siste påstøyp og dette medfører breidde-reduksjon til 2,3 meter. Personbiltrafikken går som vanleg, men lastebilar vil ikkje ha moglegheit til å passere i dette tidsrommet.

Dette vil gjelda frå  mandag 18.2.19 til fredag 22.2.19.

Dersom ein har spørsmål kring dette, kan ein ringja tlf. 91589273 eller 91896776.

 

Teknisk Drift

Publisert 11.02.2019
Språkkafe

Biblioteket inviterer til språkkafè i Kulturbanken. Det er ope for alle, og ingen bindande påmelding. Me serverer kaffi, snakkar om laust og fast. Dette er ein fin måte å verte kjend med dei nytilflytta framandspråklege. Veldig kjekt om bygdafolket ynskjer å delta som frivillig. Har du spørsmål? Ta kontakt med Theresa på biblioteket: theresa.wallevik@voss.kommune.no eller tlf 91336524. Sjekk ut arrangementet på facebook

Publisert 11.02.2019
Granvin kai

Det offentlege toalettet på kaien (Eide) vil frå og med i dag, måndag 11.februar vera opent.  

Publisert 11.02.2019
Kommunevåpen

Frå 1. Februar 2019 og inntil ny helsesjukepleiar er på plass, vil Voss helsestasjon og skulehelsteneste ha ansvar for oppfølging av nyfødte, spedborn og vaksinering av skuleborn i Granvin herad. Frammøtestad for konsultasjonar for spedborn vil vere Voss helsestasjon, Uttrågata 15, sokkeletg.
Grete Kari Ljones vil ha ansvar for helsekontroll av 2- og 4 åringar.

Har du spørsmål ring 56533040, evt send melding til postmottak.helsestasjon@voss.kommune.no

Første Førre | Neste Siste