Publisert 17.05.2018
skyttarlaget

Granvin formannskap har tildelt årets kulturpris til Granvin skyttarlag, og ordførar Ingebjørg Winjum fekk dela ut prisen under samlinga i Mælandshagen 17. mai. Skyttarlaget vart skipa i 1879 og er er eit lag med lange tradisjonar. Dei er nok det einaste laget i Granvin som har ein eigen trippelkonge?

Granvin skyttarlag fekk hausten 2016 ein framtidsretta og moderne innandørs skytebane,og laget har dei beste forutsetningar for å bera vidare dei rike skyttartradisjonane i Granvin.

Me gratulerar med kulturprisen!

Publisert 16.05.2018
ihm.jpg

Indre Hordaland Miljøverk informerar om at det no er tid for å levere landbruksplast. Når ein leverer landbruksplast til gjenvinning blir ressursane tatt vare på, og plastråstoffet går inn i ny produksjon.

Det vil vera containerar til levering av landbruksplast på miljøstasjonen i Granvin onsdag 30.mai

Publisert 16.05.2018
spenningsekspedisjonen.JPG

Kvart år får alle 9.-klassingar i BKK sine eigar- og vertskommunar tilbud om å delta på skuleprogrammet "spenningsekspedisjonen". Våre 9. klassingar har vore på Vilvite-senteret, og fekk læra om energi, elektrisitet og viktig opplæring om brannfare knytt til bruk ev elektrisitet. Då laga BKK ein reklamefilm, som du kan sjå her: "Spenningsekspedisjonen"

Publisert 14.05.2018
skatteetaten.png

 I juni lanserar Skatteetaten ei ny, digital innloggingsteneste for prøving av ekteskapsvilkår. Dette fører til ei raskare sakshandsamingstid, og brureparet slepp sende skjema med papirpost. Løysinga vert enklare, raskare og svært sikker. Les meir om løysinga her: Planlegger dere bryllup? (PDF, 81 kB)

Publisert 14.05.2018
Voss herad 2020

 Prosjektleiar Arild M. Steine har sendt ut eit høyringsframlegg på organisering av den nye kommunen som tillitsvalte, vernetenesta, leiarar og tilsette i Granvin herad og Voss kommune er invitert til å koma uttale seg om. Les meir og sjå organisasjonsmodellen på vossherad.no.

Første Førre | Neste Siste