Publisert 17.06.2019
Kongeparet.jpg

Kongeparet kjem inn fjorden til Granvin med "KS" Norge, vert frakta med sjalupp til flytebryggja på kaien, og så skyssa i bil til folkefesten i Granvin bygdatun.

Sjå fullt program nederst i artikkelen. Sjå vedlagde fil for skisse over områda på kaien og i bygdatunet.

Publisert 17.06.2019

Det er mange av dykk som spør etter tilgang på meirope om dagane.

Me legg om IT-systema våre i samband med samanslånga med Voss bibliotek. Det er ein del datatetekniske utfordringar med Voss IT og leverandøren i omlegginga.

Me vonar det kjem på plass om ikkje alt for lenge. Hugs at alle kan låne nøkkel på tenestetorget i opningstida når de ynskjer tilgang.

Me må berre beklaga dette på det sterkaste.

Publisert 14.06.2019
Kommunevåpen

 Me er kontakta angåande skabbrev observert i Granvin.

Viser til Miljødirektoratet sine heimesider der det står at sjukt eller skada småvilt (unnateke rovfugl) kan avlivast av kven som helst forutsett at det kan gjerast på ein human måte.

Dersom du mistenkjer at husdyret/kjæledyret ditt har vore i kontakt med skabbrev, ta kontakt med dyrlege.

Om du ser ein skabbrev rår me deg til å snarast ta kontakt med ein jeger som kan avliva den, eller ta kontakt med viltansvarleg Thomas Sjøflot på tlf. 40403873.

Publisert 14.06.2019
Kommunevåpen

Frå og med måndag 17/06 vil vegen opp til Nestås vera stengt nokre dagar.

Spørsmål kan rettast til teknisk drift på tlf. 40403869.

Publisert 14.06.2019
Kommunevåpen

Legekontoret vil på grunn av ferieavvikling vera steng frå og med 26.06.19 til 26.07.19.

Telefonen til legekontoret vil bli besvart av Voss kommunelegekontor.

For øyeblikkeleg hjelp i opningstida kl. 08.30 - 16.00, mandag til fredag, ring Voss kommunelegekontor sin telefon for akuttilfelle tlf 95262070.


Utanom opningstid når du legevakta på tlf. 116 117.

Første Førre | Neste Siste