Bilete frå Granvin

Fjellbjørk
Fjellbjørk

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   
Publisert 22.10.2019
Ordførar kjede Voss og Granvin

 Voss herad inviterer deg til å koma med innspel om kva symbol som høyrer heime på ordførarkjedet til Voss herad. Send dine innspel på e-post til kjede@voss.herad.no innan 1. november.

Publisert 22.10.2019
Kommunevåpen

 Grunna ferieavvikling held legekontoret i Granvin stengt torsdag- mandag 24.-28. oktober. 

I denne perioden kan du kontakte kommunelegekontoret på Voss på tlf: 56533060 om du ynskjer det.

Publisert 16.10.2019
IMAG19602.jpg

No kan du koma innom tenestetorget på Heradshuset i Granvin å få tak i både bøker, cd-ar, koppar og anna frå Granvin og omegn.

Me rydder på lageret og sel eit utvalg bøker til gode prisar. Du kan og få kjøpt Granvin-koppen, pins, turkart med meir. I tillegg gjev me vekk ein god del bøker og anna.

Publisert 11.10.2019
Kommunevåpen

Frå og med 16. oktober og i rundt to veker vert det redusert framkomelegheit på den kommunale vegen til Hausnes, på grunn av planlagt utbetring. Vegen vil som hovudregel vera heilt stengd måndag - fredag frå kl 8-16, men dette kan variera ved uforutsette forhold i arbeidet. Ved behov må kvar husstand sjølv ordna med bil på nedsida, ved hovudvegen. Sjå under for meir informasjon.

Publisert 09.10.2019
logo.jpg

Laboratorium for ferskvassøkologi og innladsfiske (LFI) varslar om at det hausten 2019 vil bli utført gytefisktelling, uttak av fisk og anna feltarbeid i vassdrag. Dersom du ser ein eller fleire personar frå LFI som dykkar i eller arbeider ved eit vassdrag, og lurar på kva vedkomande driv med, ber dei om at du tek kontakt med dei direkte slik at dei kan forklare kva arbeidet går ut på. 

Meir om gytefisktelling og uttak av fisk i vassdrag hausten 2019 (PDF, 90 kB) 

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS