Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Fjellvatn og fjord
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   
Publisert 14.06.2018
NAV

NAV-kontoret vil i sommar ha redusert opningstid for "drop-in". 
I tida frå og med 18.juni, til og med 20.august, vil kontoret kun vera opent torsdagar kl.10-14.
Utanom opningstida for "drop-in", kan ein som vanleg gjera timeavtale ved å ringja NAV på tlf. 55553333. 

Publisert 14.06.2018
Oppheving av totalforbod mot open eld

Med bakgrunn i endra værtilhøve og prognosar frå Meterologisk institutt, opphevar brannsjefen i Granvin herad forbodet mot bruk av open eld utandørs.Dette med verknad frå i dag, torsdag 14.juni. 

Publisert 12.06.2018
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2018 fordele 1,4 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. Pengane skal kompensere for kostnadar som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift i 2017.I fjor fekk over 23.000 frivillige organisasjonar momskompensasjon.

Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1.september 2018. Du kan lese meir om momskompensasjon til frivillige organisasjonar på nettstaden til tilsynet. Der finn du også søknadsskjema.

Publisert 08.06.2018
Voss herad 2020

Prosjektleiar Arild M. Steine har i dag presentert organisasjonskartet for det nye heradet for fellesnemnda. Les blogginnlegget her: Slik blir det å jobba i Voss herad. Nederst i innlegget vil du finne rådmannen sine visjonar for administrasjonen

Publisert 07.06.2018
DSB

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap informerar om at ni av ti skogbrannar skuldast menneskeleg aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanlegaste årsaken.  
Les meir i DSB sin kronikk.

Det viktigaste du kan gjera om du skulle oppdaga ein brann er å varsla - ring 110. 

 

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Kommuneplan 2020-2031
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS