Publisert 15.11.2019
Kommunevåpen

 Grunna permisjon vil det frå måndag 18. november berre vera ein lege på legekontoret i Granvin. Legen er på kontoret på torsdagar. Dette vil gjelda fram til og med fredag 6. desember. Legekontoret er ope som vanleg, bortsett frå måndag 25.11, måndag 02.12, tysdag 03.12  og onsdag 04.12 då er det stengt.

Publisert 15.11.2019
Voss herad 2020

 Som del av kommunereforma vert Voss kommune og Granvin herad slått saman til Voss herad frå 01.01.2020.

Voss herad er ein heilt ny kommune, men heradet vil fortsetje å ha same organisasjonsnummeret som Voss kommune har i dag. Det er difor viktig at de oppdaterer dykkar leverandørregister i samsvar med informasjonen som de finn her (PDF, 205 kB).

Publisert 28.10.2019
Kommunevåpen

Granvin herad har ein privatpraktiserande fysioterapeut med 100% driftsavtale som ynskjer å trappa ned drifta i tråd med ASA 4313 punkt 9.

Tiltredende fysioterapeut vil starte opp i 40% stilling driftsavtale, med opptrapping til 100% etter 5 år.

Publisert 25.10.2019
Voss herad 2020

Framlegg til kommuneplan for Voss herad er lagt ut til offentleg høyring på heimesida til Voss herad:

Høyring av framlegg til kommuneplan for Voss herad 2020-2032

Første Førre | Neste Siste