Publisert 16.10.2019
IMAG19602.jpg

No kan du koma innom tenestetorget på Heradshuset i Granvin å få tak i både bøker, cd-ar, koppar og anna frå Granvin og omegn.

Me rydder på lageret og sel eit utvalg bøker til gode prisar. Du kan og få kjøpt Granvin-koppen, pins, turkart med meir. I tillegg gjev me vekk ein god del bøker og anna.

Publisert 11.10.2019
Kommunevåpen

Frå og med 16. oktober og i rundt to veker vert det redusert framkomelegheit på den kommunale vegen til Hausnes, på grunn av planlagt utbetring. Vegen vil som hovudregel vera heilt stengd måndag - fredag frå kl 8-16, men dette kan variera ved uforutsette forhold i arbeidet. Ved behov må kvar husstand sjølv ordna med bil på nedsida, ved hovudvegen. Sjå under for meir informasjon.

Publisert 09.10.2019
logo.jpg

Laboratorium for ferskvassøkologi og innladsfiske (LFI) varslar om at det hausten 2019 vil bli utført gytefisktelling, uttak av fisk og anna feltarbeid i vassdrag. Dersom du ser ein eller fleire personar frå LFI som dykkar i eller arbeider ved eit vassdrag, og lurar på kva vedkomande driv med, ber dei om at du tek kontakt med dei direkte slik at dei kan forklare kva arbeidet går ut på. 

Meir om gytefisktelling og uttak av fisk i vassdrag hausten 2019 (PDF, 90 kB) 

Publisert 07.10.2019
1222068.jpg

 Frå og med laurdag 5. oktober vil tilfeldige personar i nye Vestland fylke motta SMS der dei vert bedne om å svara på ei kort spørjeundersøking. Det vil ta ca 5 minutt å svare.

Undersøkinga "Helse og sykdom" vil gje myndigheitene vitkig informasjon på ein enkel måte slik at dei kan setje i gang tiltak som betrar folkehelsa, forklarar professor Inger Torhild Gram som leiar arbeidet med undersøkinga.

Ynskjer du å vita meir om dette gå inn på Nasjonalt senter for e-helseforskning

Publisert 07.10.2019
Siste heradsstyre i Granvin.jpg

Frå venstre: Erling Midttun, Atle Seim, Knut Endre Folkedal, Lars Brekke, Marta Eide, Ingebjørg Winjum, Lars Bjarte Røynstrand, Marianne Espeland og Erling Bruvik.

Nede frå venstre: Annlaug Haugse Såkvitne, Ann Jorunn Herre, Hans Jakob Mæland og Martin Hamre

Første Førre | Neste Siste