Tenestetorget

Tenestetorget i Granvin herad finn du ved hovudinngangen i heradshuset på Eide. Me på tenestetorget skal vera di fyrste kontakt med heradet, og vil sørgja for at publikum får god hjelp og informasjon om det dei lurer på.

Tenestetorget på heradshuset - Klikk for stort bileteTenestetorget på heradshuset

Kva kan du spørja om? 

  • Generell informasjon om heradet, heradsadministrasjonen og kva tenester som vert ytt.
  • Ta imot brev og søknader til heradet.
  • Visa til rett avdeling og sakshandsamar.
  • Informasjon om møte i politiske organ.
  • Skaffa sakspapir og informera om vedtak som er gjort.
  • Finna ulike skjema (til dømes søknadsskjema).

 postmottak@granvin.kommune.no


Målet med tenestetorget vil mellom anna vera å få til ein tettare kontakt og dialog mellom herad og innbyggjarar. Under vil du finne nokre nyttige lenker.

Arkiv:
Katalog over eldre arkiv ASTA

Katalog over eldre arkiv IKAH

Sist endra 09.01.2017 09:41