Illustrasjonsplan og formingrettleiar for Eide i Granvin

Ein analyse av Eide laga av Knut Myklebust i 1995 på bestilling av Granvin Herad med tanke på bebyggelse av området som då vart eiga av NSB. Vedlagt er planen i si heilheit og oversiktskartet frå planen.

.

Sist endra 10.10.2011