Pedagogisk-psykologisk tenestekontor (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tenestekontor (PPT) er ein stad der foreldre, skule- og barnehagepersonell, helsepersonell eller elevar kan søkja råd i spørsmål som gjeld trivsel, tilpassing og opplæring for barn.

Granvin kjøper PP-tenester frå Voss kommune. Ved behov kan finna kontaktinformasjon HER. Du kan og få informasjon om PPT hjå rektor ved Granvin barne- og ungdomsskule, tlf 97659325.

Kontaktinformasjon
Voss kommune, PPT-kontoret

Besøksadresse: Miltzowsgata 2

Telefon: 56514780 
E-post: post.ppt@voss.kommune.no

Sist endra 12.07.2018