Om Granvin

Om Granvin herad

Granvin er ein av Hardangerkommunane, har ca 930 innbyggjarar og ei flatevidd på 212 km2. Kommunesenteret ligg inst i Granvinsfjorden, og er sentralt plassert med gode kommunikasjonar i alle retningar.

Reisetider med bil:
25 min til Voss, næraste regionsenter
2 timar til Bergen

Næringsliv
Granvin har tradisjonar med tømmer og trevirke som råstoff, og med sagbruksverksemd langt attende i tid. Det er omfattande kompetanse på dette i bygda. I dag er Moelven Granvin Bruk, sentralsagbruket på Vestlandet, den største private arbeidsplassen. Her er snikkarverksemder og skogsentreprenørverksemd, og her er mykje praktisk kunnskap om gamal byggjeskikk og restaurering av bygningar.Tre er det einaste fornybare byggjemateriale, og er såleis byggjematerialet for framtida.

Primærnæringane er framleis viktige Granvin, nokon også med foredling av eigne råvarer. I tillegg har bygda små og mellomstore verksemder innan tradisjonelle handverk som murar, røyrleggjar, mekanisk verksemd m.m. Dei fleste arbeidsplassane finst innanfor kommunal verksemd.

Kultur og friluftsliv
Naturen i Granvin ligg godt til rette for friluftsliv sommar og vinter både på fjellet og ved/i fjorden. Offentleg badestrand ligg lett tilgjengeleg i sentrum av bygda, og her er også småbåthamn. I sentrum har me eit "nett" av lette turvegar som passar for både turgåing og sykling, og ønskjer du lengre turar er det merka turstiar i fjellområda våre. I Haugseåsen har me skiløyper og alpinbakke. Det finst eit stort tal lag og organisasjonar med ulike aktivitetar, som legg til rette for trivsel og livskvalitet.

Granvin har eit aktivt folkemusikkmiljø også med fleire yngre utøvarar. Fleire kjende felespelarar har sitt opphav her. Bygda vart i tidlegare tider kalla "spelarhola", og det er ikkje tilfeldig at kommunen har hardingfela som kommunevåpen.

Kontaktperson
Kontaktperson
NamnTlfE-post
Olav Seim40 40 38 60olav.seim@granvin.kommune.no
Ingebjørg Winjum 40 40 38 63ingebjorg.winjum@granvin.kommune.no
Sist endra 12.07.2018