Geologiske vurderingar i Granvin herad

Her ligg dei geologiske vurderingar som har vore gjort i heradet gjennom tiden. I hovudsak er dette skredvurderingar, men det ligg og grunnundersøkingar. 

Dei nyaste, frå 2012, dekker ein del områder som ligg i gjeldande kommuneplan (arealdel) 2009-2019. 

Sjå les meir for å lasta ned dokument. Ta kontakt med Teknisk etat ved spørsmål.

.

Sist endra 25.06.2015