Granvin kyrkje

Kyrkja i Granvin ligg ved Granvinsvatnet.
Den er bygd i tre, og vart reist i år 1726 etter at stavkyrkja som stod der måtte rivast grunna rote. Interiøret i kyrkja har fleire gamle "skattar": mellom anna døypefonten som er frå mellomalderen, og eit krusifiks frå 1500-talet. Kyrkja har også ei kyrkjeklokke frå 1500-talet (ikkje i bruk) som skal vera den eldste i landet.
I 2010 fekk kyrkja nytt orgel
Granvin kyrkje vart freda i 2012. Ho vert rekna som eit viktig kulturminne, og eit av føremåla med fredinga er mellom anna å verna eit kulturhistorisk viktig døme på den rike dekoren som var vanleg i kyrkjer frå tidleg på 1700-talet

Granvin kyrkje - Klikk for stort bileteGranvin kyrkje Jolaftan 2006 - Klikk for stort bileteJolaftan 2006 S. H. Pedersen Kyrkja - Klikk for stort bileteKyrkja Sven-Helge Pedersen Kyrkja - Klikk for stort bileteKyrkja Sven-Helge Pedersen Kyrkja - Klikk for stort bileteKyrkja SHP Kyrkja - haust - Klikk for stort bileteKyrkja - haust Sven Helge Pedersen

 Granvin sokneråd har oppretta kontonummer for innsamling til bygging av nytt bårehus. Dei som ynskjer gje eit bidrag kan gjere det til 3480.14.20666

Kontakinformasjon kyrkja:
Kontakinformasjon kyrkja:
Tilfelle gravferd:Telefon:
Kontakt presten Magnar Haaland41546366
Som kontaktar gravarane på Voss952 26 081
eller977 74 489
Presten kontaktar og organist Torgeir Kinne Solsvik930 45 365
Presten kontaktar og kyrkjetenar
Andre telefonar går til Voss kyrkjelege fellesråd56 52 38 80
- Kyrkjeverje Svein Tøsse
- Ass. kyrkjeverje Åslaug Styve Mjånes
Prost Arild Hellesøy906 99 533
Publisert av Mari Mæland. Sist endra 20.03.2017