Granvin kyrkje

Kyrkja i Granvin ligg ved Granvinsvatnet.
Den er bygd i tre, og vart reist i år 1726 etter at stavkyrkja som stod der måtte rivast grunna rote. Interiøret i kyrkja har fleire gamle "skattar": mellom anna døypefonten som er frå mellomalderen, og eit krusifiks frå 1500-talet. Kyrkja har også ei kyrkjeklokke frå 1500-talet (ikkje i bruk) som skal vera den eldste i landet.
I 2010 fekk Granvin kyrkje nytt orgel. Orgelet er plassert i det nordaustlege hjørna av kyrkjeskipet, og er bygt av den danske orgelbyggjaren Carsten Lund. 
Granvin kyrkje er eit viktig kulturminne. Den vart freda i 2012. Eit av føremåla med fredinga er å sikra vern av eit kulturhistorisk viktig døme på den rike dekoren som var vanleg i kyrkjer frå tidleg på 1700-talet. 

Granvin kyrkje - Klikk for stort bileteGranvin kyrkje Jolaftan 2006 - Klikk for stort bileteJolaftan 2006 S. H. Pedersen Kyrkja - Klikk for stort bileteKyrkja Sven-Helge Pedersen Kyrkja - Klikk for stort bileteKyrkja Sven-Helge Pedersen Kyrkja - Klikk for stort bileteKyrkja SHP Kyrkja - haust - Klikk for stort bileteKyrkja - haust Sven Helge Pedersen

 www.voss.kyrkja.no

Kontakinformasjon kyrkja:
Kontakinformasjon kyrkja:
Tilfelle gravferd:Telefon:
Kontakt presten Magnar Haaland41546366
Som kontaktar gravarane på Voss952 26 081
eller977 74 489
Presten kontaktar og organist Torgeir Kinne Solsvik930 45 365
Presten kontaktar og kyrkjetenar
Andre telefonar går til Voss kyrkjelege fellesråd56 52 38 80
- Kyrkjeverje Svein Tøsse
- Ass. kyrkjeverje Åslaug Styve Mjånes
Prost Arild Hellesøy906 99 533
Publisert av Mari Mæland. Sist endra 26.04.2018