Supplerande kartlegging av naturtypar i Granvin 2010

 Kartlegging i regi av fylkesmannen i Hordaland av biolog Dag Holtan

.

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 19.02.2015