Grunnlaget for utbygging av småkraft i verna vassdrag - analyse og vurderingar med fokus på Eikjedalsvassdraget i Samnanger og Granvinvassdraget i Granvin

 Av Terje Engvik 2014

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 30.10.2014