Ny kommune frå 2020

Granvin-Voss (Voss kommune) - Klikk for stort bilete

 

Voss herad 2020 (Voss herad) - Klikk for stort bilete

Granvin herad og Voss kommune har vedteke å slå seg saman frå 1.1.2020.

Samanslåinga byggjer på vedteken intensjonsavtale. Målet for samanslåinga er å byggje ein ny levedyktig kommune i indre Hordaland som skal

  • Levera gode og likeverdige tenester i heile den nye kommunen.
  • Ha evne til å ta på seg større oppgåver.
  • Vera ein berekraftig og økonomisk solid kommune.
  • Skapa vekstkraft i eit variert næringsliv i heile den nye kommunen.
  • Den nye kommunen skal arbeida for å halde oppe og styrka etablerte offentlege og private verksemder og vera ein attraktiv kommune for lokalisering av bedrifter og institusjonar.
  • Styrka posisjonen som ein av dei mest attraktive idretts- og kulturkommunane i landet. Sikra eit sterkt lokaldemokrati.

Arbeidet fram mot samanslåinga vil vere omfattande og krevjande både for det politiske miljøet, administrasjonen og innbyggjarane, men begge kommunane er innstilte på å gå inn i prosessen med respekt og likeverd.

Kommunane er innstilt på opne prosessar og vil informera fortløpande. 

Les meir om arbeidet med ny kommune her: 
http://vossherad.no/nyevoss/

Publisert av Kjartan Haugen. Sist endra 18.09.2018