Personvernerklæring for Granvin herad

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete Granvin herad har som mål at trygging av informasjon og personvern skal vera ein naturleg del av verksemda. For å kunne utøve mynde og tilby deg gode tenester, må me ofte handsama opplysningar om deg elektronisk eller i eit register. Vår fråsegn om personvern omtalar mellom anna korleis me handsamar dine personopplysningar, kva som er føremålet og kva rettar du har. Fråsegn om personvern for Granvin herad (PDF, 318 kB)

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 05.07.2018