Bilete frå Granvin

Folkedal
Folkedal

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Granvin 2020 - Frå kommune til bygd

Logo Granvin 2020: Frå kommune til bygd - Klikk for stort bilete

 

 

I prosjektet "Granvin 2020 - Frå kommune til bygd" skal ein arbeida for å sikra livskvalitet og eit levedyktig lokalsamfunn etter kommunesamanslåinga i 2020. Kva for kvalitetar finst det i bygda, kva for moglegheiter ligg det her og korleis kan me framover stimulera til aktivitet og vekst for bygda? 

Prosjektet Granvin 2020 tok til 1. oktober 2018 og skal avsluttast i februar 2019.

Saman med prosjektleiar skal ei ressursgruppe arbeida fram mål og tiltak for Granvin i nye Voss herad. Dette arbeidet vil også danna grunnlag for vedtektene til eit bygdeutviklingsfond for Granvin.Ressursgruppa er sett saman av:

• To politikarar peika ut av heradsstyret 
• Leiar av ungdomsrådet 
• Leiar av eldrerådet 
• Eide grannelag 
• Leiar i idrettslaget  
• Leiar av Bondelaget 
• Ein representant frå Granvin barne- og ungdomsskule.  
• Ein representant frå Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling
 
Andre lag og organsisasjonar vil også verta inviterte til å delta i prosjektet.
 
Har du lyst til å bidra? Har du spørsmål eller innspel? Ta kontakt med prosjektleiar Tina Kjerland på  tlf. 90889930 eller e-post: tina.kjerland@granvin.kommune.no
 
Publisert av Mari Mæland. Sist endra 29.05.2019
   

Kontaktinformasjon

Tina Kjerland

Mobil
: 90889930

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS