Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Tveito
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Personvernombod

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete  Alle offentlege verksemder som handsamar personopplysingar pliktar å utpeike eit personvernombod jf Personvernforordninga artikkel 37 nr 1. a)

Granvin herad kjøper personvernombodstenesta frå Bergen kommune, Tollef Erstad.

Personvernombodet si hovudoppgåve er å informera og gje råd om pliktene Granvin herad har etter personvernlovgjevinga til handsamingsansvarleg eller datahandsamar, og til tilsette som handsamar personopplysningar på vegne av Granvin herad.

Dersom du har spørsmål om korleis dine personopplysningar vert handsama av Granvin herad, eller har andre spørsmål knytt til utøving av dine rettar etter personopplysningslova, kan du kontakte personvernombodet eller kontaktperson i Granvin herad.

Personvernombod Bergen kommune:
Tollef Erstad
personvernombud@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 96 96

Kontaktperson personopplysningslova Granvin herad:
Mari Mæland
mari.meland@granvin.kommune.no
Telefon: 413 15 839

Du finn meir opplysingar om personvernombod på Datatilsynet sine nettsider og Bergen kommune si side om personvernombod 

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 05.02.2019
   

Kontaktinformasjon

Tollef Erstad
Rosenkrantzgaten 3
5003 Bergen
Telefon
: 55 56 55 56

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS