TEKNISK DRIFT

Asbjørn Helleve - Klikk for stort bilete

Tenester for plan og teknisk drift er samla i ei avdeling på Heradshuset, og ei avdeling for drift i E- verksbygget.

Leiar ved eininga for tekniske driftstenester er Asbjørn Helleve.Teknisk etat sin vakttelefon er 48 16 22 35. Denne er bemanna heile døgnet, og kan nyttast dersom ein treng strakshjelp, td ved vegar som er sperra, mykje nedbør ol.


Eininga tek seg av fylgjande:
- Idrettsanlegg
- Byggesak
- Veg, vatn og avløp
- Brannvern
- Oppmåling, kart- og delingsforretning
- Feiing
- Landbruk
- Natur- og miljøforvaltning
- Friluftsområde
- Planarbeid

Renovasjon vert utført av IHM, sjå link nede på sida.

Ved spørsmål om kommunale avgifter innafor området vender ein seg til tenestetorget som kan vise til rette sakshandsamar. 

Sist endra 27.11.2017