Bilete frå Granvin

Fotograf: Olav Seim
Utsikt frå Seljenuten
Olav Seim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Jordbruk og skogbruk

Thomas Sjøflot - Klikk for stort bileteThomas Sjøflot

Har du spørsmål kring jordbruk og skogbruk, og ynskjer å snakka med ein konsulent? 

Jord- og landbrukssjef Thomas Sjøflot er nomalt tilgjengeleg for besøk måndag, onsdag og torsdag kl. 10:00-14:00. Dersom du gjer timeavtale, kan den leggjast til andre dagar.

JORDBRUK

Jordbrukssjef/fagkonsulent forvaltar saker etter særlover og forskrifter innan jordbruket, og tilskots- og låneordningar, velferdsordningar og bygde- og næringsutvikling. I tillegg kjem diverse arealforvaltnings- og planarbeid og kontrolloppgåver.

 

SKOGBRUK
Skogbrukssjefen forvaltar saker etter skogbrukslova, og dei forskriftene som hører inn under skoglova. Dei viktigaste er

- Forskrift om skogoppsyn i medhald av skoglova
- Forskrift om bruk av skogavgift
- Forskrift om tilskot til bygging av skogsvegar
- Forskrift om skoghygiene (fornying og skjøtsel)
- Skogbrukssjefen handsamar alle søknadar om løyve til planlegging og bygging av landbruksvegar.

Resultatkontroll, statistikk og planoppgåver er også viktige arbeidsfelt.

Om du har skogskjøtsel oppgåver (planting, ungskogpleie, markarbeiding, kvisting etc) som du ynskjer utført tek du kontakt med skogbrukssjefen.

.

Sist endra 09.05.2019
   

Kontaktinformasjon

Thomas Sjøflot
Heradshuset Postboks 13
5733 Granvin
E-post : thomas.sjoflot@granvin.kommune..
Telefon
: 40403873

Mobil
: 40 40 38 73

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS