Politisk organisering i Granvin herad

orgkart2.png - Klikk for stort bilete

 

 


Politisk struktur for Granvin herad vart drøfta i heradsstyremøte i samband med revisjon av delegasjonsreglementet i sak 054/16 den 28.9.16

Fylgjande overordna rammer gjeld (klikk på bilete): 

 Overordna rammer 1.PNG - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg til ovannemnde utval skal det veljast medlemer og varamedlemer til ei rekkje lovpålagde nemnder, styre, råd og utval. Dette gjeld mellom anna (klikk på bilete): 

nemnder.JPG - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

Styrevervregisteret