Arbeidsmiljøutvalet 2015-2019

Arbeidsmiljøutvalet er eit partsamansett utval som består av 3 arbeidsgjevarrepresentantar og 3 arbeidstakarrepresentantar.

Arbeidsmiljøutval 2015-2019
Arbeidsmiljøutval 2015-2019
RepresentantPersonleg vararepresentant
Trude H. Letnes, Leiar1. Siri Kaale
Asbjørn Helleve2. Ingunn Mo
Magnhild Grønningsæter, nestleiar3. Grete-Kari Ljones
Mari Mæland (HTV Fagforbundet)Wenche Bolstad(Utdanningsforbundet)
Karin Ware (HTV Delta)Rune Magnar Røthe (HTV Utdanningsforbundet)
Randi Eikanger Kalsaas (HVO)Thomas Sjøflot (VO)