Ledige stillingar i Granvin herad

For å forenkla handsaming av søknad på ledige stillingar – har me etablert følgjande oversyn for kva søknaden skal innehalda:

1. Personleg søknad som du utformar sjølv, eller på kommunen sin mal
2. Utfylt CV – på kommunen sin mal
3. Utfylt skjema for realkompetanse – på kommunen sin mal
4. Me mottek gjerne søknaden på e-post
5. eller pr post: 

Granvin herad
Pb 13
5733  Granvin

Me gjer merksam på at i henhald til offentleglova kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om å ikkje verte ført på søkjarlista.

Sist endra 18.03.2014
Publisert 13.10.2017
Kommunevåpen


Det er ledig vikariat for pleieassistent i 14% helgestilling, med arbeid kvar 3. helg.

Publisert 13.10.2017
Kommunevåpen


Det er ledig fylgjande faste helgestillingar for fagarbeidar/assistent i Granvin pleie og omsorg: