Ledige stillingar i Granvin herad

Takk for at du syner interesse for å søkja ledig stilling i Granvin herad. For å forenkla handsaming av søknad på ledige stillingar – har me etablert følgjande oversyn for kva søknaden skal innehalda:

1. Personleg søknad som du utformar sjølv, eller på kommunen sin mal
2. Utfylt CV – på kommunen sin mal
3. Utfylt skjema for realkompetanse – på kommunen sin mal
4. Me mottek gjerne søknaden på e-post
5. eller pr post: 

Granvin herad
Pb 13
5733  Granvin

Søknadspapira vert ikkje returnerte. Me gjer merksam på at ifølgje offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste.

Sist endra 16.11.2017
Publisert 08.10.2019
skulen.jpg

 Ynskjer du eit godt arbeidsmiljø med inkluderande kollegaer, godt miljø for fagleg utvikling, og ein arbeidsstad som er framtidsretta og godt rusta til fagfornyinga?

Granvin barne- og ungdomsskule har ledig 80 % vikariat som lærar/spesielpedagog frå 01.12.2019 og fram til 31.07.2020.

Publisert 26.09.2019
Annonse-Kulturhusleiar-Voss_kvit-bakgrunn.png

 

Er du oppteken av eit yrande kulturkulturliv?

Då kan du kanskje bli vår nye Kulturhusleiar i 100% stilling

Til å stå ansvarleg for både drift og utvikling av Voss Kulturhus søkjer me deg som

  • Har glede av å arbeide med kultur
  • Er sjølvstending og strukturert
  • Kan samarbeide med og motivera medarbeidarane dine
  • Kan byggje nettverk og samarbeida med kulturlivet på Voss og i regionen

Fullstending utlysingstekst og søknadskjema

Søknadsfrist 15. oktober 2019

Publisert 16.09.2019
Kommunevåpen

Tueteigen barnehage har behov for assistent i 100% stilling i perioden 01.10.19 - 31.12.19. Med atterhald om godkjenning frå heradsstyre.

Ei avdeling har behov for deg som ikkje er redd for å ta i eit tak, som har godt lag med barn og som samarbeider godt med kollegaer. Du må vera initiativrik og ansvarsbevisst. 

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt, har du spørsmål ta gjerne kontakt med styrar Ingunn Mo tlf. 99738755

Send søknad til postmottak@granvin.kommune.no eller Granvin herad, postboks 13, 5733 Granvin innan 21.09.19. NB! Kort søknadsfrist. 
 
Publisert 13.09.2019
Kommunevåpen

 Stillinga omfattar reinhald av ulike kommunale bygg.

Krav til stillinga:
  • Fagbrev innan reinhald er ynskjeleg
  • Erfaring innan reinhald kan erstatte dette
  • God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne
  • Gode samarbeidsevner
  • Strukturert og fleksibel
  • God fysisk form
 
Søknadsfrist: 23.09.19
 
Spørsmål om stillinga, kontakt:
Asbjørn Helleve, einingsleiar teknisk tlf. 40 40 38 67
Karin Ware, leiande reinhaldar tlf 40 40 38 68
 
Du kan senda søknad og CV til : Granvin Herad, pb. 13, 5733 Granvin eller e-post til:
 
Publisert 04.04.2019
reinhald.jpg

Ynskjer du å vera ringevikar som reinhaldar i Granvin herad? 

Send oss ein søknad på e-post til postmottak@granvin.kommune.no, eller pr. post til Granvin herad, Postboks 13, 5733 Granvin.

Spørsmål kan rettast til leiande reinhaldar Karin Ware på tlf. 40403868.