Ledige stillingar i Granvin herad

Takk for at du syner interesse for å søkja ledig stilling i Granvin herad. For å forenkla handsaming av søknad på ledige stillingar – har me etablert følgjande oversyn for kva søknaden skal innehalda:

1. Personleg søknad som du utformar sjølv, eller på kommunen sin mal
2. Utfylt CV – på kommunen sin mal
3. Utfylt skjema for realkompetanse – på kommunen sin mal
4. Me mottek gjerne søknaden på e-post
5. eller pr post: 

Granvin herad
Pb 13
5733  Granvin

Søknadspapira vert ikkje returnerte. Me gjer merksam på at ifølgje offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste.

Sist endra 16.11.2017
Publisert 11.05.2018
Kommunevåpen

Granvin herad ønskjer å ta inn sommarhjelp i ca.7 veker til uteetaten/vaktmeister for sommaren 2018. Søkjarar må vera fylt 16 år. Søknad kan sendast til postmottak@granvin.kommune.no. Søknadsfrist er satt til 30.05.2018.
Nærare opplysningar om stillingane kan ein få ved å venda seg til teknisk drift tlf. 40403867

Publisert 22.05.2018
skulen.jpg

Ved Granvin barne- og ungdomsskule er det ledig engasjement som fagarbeidar/assistent i 90% (80%) i perioden 1.8-31.12.18, med moglegheit for forlenging. Arbeidet er knytt til både skule og SFO. Søknad kan sendast innan 5. juni til postmottak@granvin.kommune.no