Ledige stillingar i Granvin herad

Takk for at du syner interesse for å søkja ledig stilling i Granvin herad. For å forenkla handsaming av søknad på ledige stillingar – har me etablert følgjande oversyn for kva søknaden skal innehalda:

1. Personleg søknad som du utformar sjølv, eller på kommunen sin mal
2. Utfylt CV – på kommunen sin mal
3. Utfylt skjema for realkompetanse – på kommunen sin mal
4. Me mottek gjerne søknaden på e-post
5. eller pr post: 

Granvin herad
Pb 13
5733  Granvin

Søknadspapira vert ikkje returnerte. Me gjer merksam på at ifølgje offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste.

Sist endra 16.11.2017
Publisert 18.12.2018
bibliotek.jpg

 Me søkjer etter ein fleksibel og sjølvstendig person med erfaring frå bibliotek eller liknande arbeid innan kulturfeltet. Anna erfaring/kompetanse vil verte vurdert. 

Spørsmål om stillinga kan rettast til Theresa Wallevik, Granvin folkebibliotek, tlf 400 07 157 eller e-post theresa.wallevik@voss.kommune.no

Søknad med CV sendast postmottak@granvin.kommune.no eller Granvin herad, pb 13, 5733 Granvin innan 1.2.2019