Bilete frå Granvin

Fotograf: Magnus Johan Steinsvåg
Gamal barskog
Magnus Johan Steinsvåg

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Brann og feiing

Granvin og Ulvik kjøper no ( 2006 ) feie- og tilsynstenester hjå firmaet: Vestnorske feiertjenester v/ Rolf Helle.

Feiaren kan treffast på tlf.: 41 33 80 85 eller du kan nytta E-mail: vf.helle@hjemme.no
Av praktiske grunnar vil feiing og tilsyn i 2006 verta gjennomført etter justerte, samanhengjande ruter. Nærare informasjon vil ein leggja ut på denne sida.
I tillegg vil ein som før varsla om feiing / tilsyn eit par dagar i forkant.
Feiing / tilsyn skal gjennomførast etter behov men minimum ei gong kvart 4. år.
I praksis feier ein dei fleste skorsteinar kvart 2. år medan ein legg opp til tilsyn kvart 4. år.
Me vil her leggje inn vedtekter, retningslinjer prisar ol. for tilsyn og feiing i Ulvik og Granvin
Dersom det skal gjerast endringar på, eller ny installasjon av pipe og/eller eldstad må feiaren få melding om dette. Det er og eit krav at dette arbeidet skal kontrollerast av ein godkjent person, murmeister el.

Sist endra 15.04.2016
   

Kontaktinformasjon

Vestnorske feietjenester
v/Rolf Helle
E-post : vf.helle@broadpark.no
Telefon
: 56558955, 41338085, 41309665

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS