Bilete frå Granvin

sol.jpg
sol.jpg

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   
Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Administrativ organisering (organisasjonskart) PDF, 331 kB

21.09.2017 Filtype
Adresseliste feb PDF, 24 kB

11.02.2011 Filtype
Brev NVE og plan PDF, 6 MB

12.01.2010 Filtype
Brev ut feb PDF, 41 kB

11.02.2011 Filtype
Eide_gjeldande_føresegner PDF, 51 kB

10.06.2011 Filtype
Eide_plandendring_utgreiing PDF, 36 kB

10.06.2011 Filtype
Eide_reguleringsendring PDF, 925 kB

10.06.2011 Filtype
Eide_reguleringsføresegner PDF, 36 kB

10.06.2011 Filtype
Eide_ROS_analyse PDF, 2 MB

10.06.2011 Filtype
Eide_Søknad_regulering PDF, 25 kB

10.06.2011 Filtype
Energi og miljø plan 2009 - 2013 PDF, 2 MB

17.06.2009 Filtype
Faktaark born og ungdom PDF, 689 kB

31.12.2008 Filtype
Faktaark born og ungdom - Energi og miljøplan PDF, 689 kB

17.06.2009 Filtype
Faktaark heradet PDF, 499 kB

31.12.2008 Filtype
Faktaark heradet - Energi og miljøplan PDF, 499 kB

17.06.2009 Filtype
Faktaark hushald PDF, 146 kB

31.12.2008 Filtype
Faktaark hushald - Energi og miljøplan PDF, 146 kB

17.06.2009 Filtype
Faktaark næring PDF, 804 kB

31.12.2008 Filtype
Faktaark næring - Energi og miljøplan PDF, 804 kB

17.06.2009 Filtype
Fasade coop-bygget PDF, 898 kB

15.11.2007 Filtype
Framlegg til føresegner PDF, 58 kB

24.02.2010 Filtype
Framlegg til planføresegner PDF, 58 kB

01.03.2010 Filtype
Frigardslia planframlegg PDF, 3 MB

16.06.2010 Filtype
Frigardslia plankart PDF, 2 MB

16.06.2010 Filtype
Frigardslia ROS analyse PDF, 914 kB

16.06.2010 Filtype
Frigardslia Saksutgreiing PDF, 24 kB

16.06.2010 Filtype
Frigardslia utsendingsbrev PDF, 19 kB

16.06.2010 Filtype
Føresegner PDF, 23 kB

07.04.2011 Filtype
Gisline - Omriss PDF, 3 MB

30.10.2009 Filtype
Gisline10- kartutsnitt PDF, 3 MB

30.10.2009 Filtype
Granvin 2020; Frå kommune til bygd PDF, 765 kB

19.06.2018 Filtype
Grunneigarliste PDF, 7 kB

24.02.2010 Filtype
HS-SAK 14.09. PDF, 85 kB

07.04.2010 Filtype
HS-sak 1409 PDF, 85 kB

27.04.2010 Filtype
HS-SAK 20.09. PDF, 38 kB

07.04.2010 Filtype
HS-sak 2909 PDF, 38 kB

27.04.2010 Filtype
Idrett og friluftsliv 2010-2013 PDF, 161 kB

06.07.2011 Filtype
Istadmyrane PDF, 15 kB

15.02.2011 Filtype
Istadmyrane planavgrensing PDF, 2 MB

15.02.2011 Filtype
Istadmyrane saksframstilling PDF, 440 kB

15.02.2011 Filtype
Kart - båthamn PDF, 2 MB

10.01.2011 Filtype
Kart 1 PDF, 780 kB

30.10.2009 Filtype
Kart 1 Eide PDF, 4 MB

28.01.2009 Filtype
kart 1 Såkvitne PDF, 984 kB

24.02.2010 Filtype
Kart 1 Øvre Vassenden - grense Voss PDF, 780 kB

21.09.2007 Filtype
Kart 2 PDF, 673 kB

30.10.2009 Filtype
Kart 2 Eide PDF, 3 MB

28.01.2009 Filtype
Kart 2 Såkvitne PDF, 836 kB

24.02.2010 Filtype
Kart 2 Øvre Vassenden - grense Voss PDF, 673 kB

21.09.2007 Filtype
Kart 3 PDF, 428 kB

30.10.2009 Filtype
Kart 3 Øvre Vassenden - grense Voss PDF, 428 kB

21.09.2007 Filtype
Kart 4 PDF, 418 kB

30.10.2009 Filtype
Kart 4 Øvre Vassenden - grense Voss PDF, 418 kB

21.09.2007 Filtype
Kart 5 PDF, 412 kB

30.10.2009 Filtype
Kart 5 Øvre Vassenden - grense Voss PDF, 412 kB

21.09.2007 Filtype
Kart og teikningar PDF, 16 MB

12.01.2010 Filtype
Kart Øvre Vassenden PDF, 658 kB

21.09.2007 Filtype
Kartblad nr. 1 - Joberget PDF, 3 MB

07.04.2011 Filtype
Kartblad nr. 2 - Joberget PDF, 9 MB

07.04.2011 Filtype
Kartblad nr. 3 - Joberget PDF, 10 MB

07.04.2011 Filtype
Kartblad nr. 4 - Jonberget PDF, 8 MB

07.04.2011 Filtype
Kartblad nr. 5 - Jonberget PDF, 2 MB

07.04.2011 Filtype
Kartutsnitt PDF, 6 MB

29.04.2009 Filtype
Kartvedlegg til sak 63/09 PDF, 916 kB

15.12.2009 Filtype
Kommunedelplan for anlegg og område for idrett og fysisk aktivitet PDF, 13 kB

25.05.2010 Filtype
Kommunedelplan for anlegg og område for idrett og fysisk aktivitet 2010 - 2013 PDF, 161 kB

24.02.2014 Filtype
Kommunedelplan for næring 2007-2010 - framlegg DOC, 187 kB

01.11.2006 Filtype
Kommunedelplan for næring 2007-2010 - følgjebrev DOC, 639 kB

01.11.2006 Filtype
Kommunedelplan for næring 2007-2010 - sakspapir DOC, 37 kB

01.11.2006 Filtype
Kommuneplan - Kartutsnitt PDF, 6 MB

07.04.2010 Filtype
Kommuneplan 09.09.09. PDF, 816 kB

07.04.2010 Filtype
Kommuneplan 090909 PDF, 816 kB

27.04.2010 Filtype
Kommuneplanen PDF, 820 kB

29.04.2009 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel DOC, 161 kB

19.07.2006 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019 DOC, 20 kB

27.04.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\HS-sak 1409 PDF, 85 kB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\HS-sak 2909 PDF, 38 kB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\Kommuneplan090909 PDF, 816 kB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\Kommuneplan-kartutsnitt PDF, 6 MB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\Tekstdel090909 PDF, 211 kB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\Vedlegg PDF, 9 kB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\Vedlegg - bandlagte areal PDF, 25 kB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\Vedlegg - landskap PDF, 3 MB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\Vedlegg - ROS PDF, 104 kB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplanen sin arealdel 2009-2019\vedlegg090909 - ku PDF, 4 MB

09.02.2010 Filtype
Kommuneplan-kartutsnitt PDF, 6 MB

27.04.2010 Filtype
Kunngjering PDF, 666 kB

02.02.2010 Filtype
Kunngjering endring av reguleringsplan Eide PDF, 46 kB

28.01.2009 Filtype
Landbruksplan for Hardanger 2005-2008 PDF, 904 kB

21.11.2017 Filtype
Melding om oppstart av detaljreguleringsplan PDF, 108 kB

25.05.2010 Filtype
Møbleringsplan for miljøgata 2007 PDF, 1005 kB

21.03.2007 Filtype
Møte nr 1 i plangr. for idr. og friluft. DOC, 23 kB

15.05.2006 Filtype
Møte nr 2 i plangr. for idr. og friluft. DOC, 22 kB

24.05.2006 Filtype
MØTE NR. 1. I ARBEIDSGRUPPA FOR NÆRINGSP DOC, 28 kB

27.03.2006 Filtype
Olan for kriseleiinga PDF, 222 kB

07.02.2012 Filtype
Oppstart av detaljreguleringsplan PDF, 108 kB

25.01.2010 Filtype
Oppstartsvedtak - båthamn PDF, 44 kB

10.01.2011 Filtype
Oppstartsvedtak kommunedelplan areal PDF, 144 kB

19.07.2006 Filtype
Oppstartsvedtak, Idrett og friluftsliv DOC, 31 kB

30.03.2006 Filtype
Oppstartsvedtak, Næringsplan DOC, 30 kB

30.03.2006 Filtype
Opptrappingsplan Psykisk helse 2007-2010 DOC, 61 kB

20.02.2007 Filtype
Oversendingsbrev feb PDF, 32 kB

11.02.2011 Filtype
Plan for kriseleiinga i Granvin herad PDF, 222 kB

07.02.2012 Filtype
Plan omtale PDF, 6 MB

24.02.2010 Filtype
Planavgrensing - båthamn PDF, 23 kB

10.01.2011 Filtype
Planføresegner PDF, 90 kB

27.06.2011 Filtype
Planføresegner PDF, 37 kB

30.10.2009 Filtype
Planføresegner Rv13 Ø.Vassenden til grense Voss 23.10.02 DOC, 150 kB

21.09.2007 Filtype
Planføresegner Rv13 Øvre Vassenden 14.12.04 DOC, 144 kB

21.09.2007 Filtype
Planhefte feb 2011 PDF, 15 MB

21.02.2011 Filtype
Plankart - reguleringsplan Kvanndal PDF, 176 kB

03.07.2009 Filtype
Planomtale PDF, 4 MB

07.04.2011 Filtype
Planutkast DOC, 3 MB

31.12.2008 Filtype
Prosess og framdrift, Næringsplan DOC, 29 kB

30.03.2006 Filtype
Referat frå Kulturmøte, inkl plan DOC, 35 kB

24.05.2006 Filtype
referat frå møte om kommuneplanen DOC, 92 kB

22.02.2007 Filtype
Reguleringsplan Eide 09 PDF, 61 kB

28.01.2009 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - Grunneigarliste PDF, 7 kB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - off. PDF, 454 kB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - Plan føresegner PDF, 148 kB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - Plankart 1 PDF, 936 kB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - Plankart 2 PDF, 809 kB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - Planomtale PDF, 12 MB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - ROS analyse PDF, 161 kB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - Sakshandsaming uttale oppst. PDF, 9 MB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan massedeponi Såkvitne - saksutgreiing PDF, 29 kB

01.07.2010 Filtype
Reguleringsplan Rv 13 - Oversiktskart PDF, 6 MB

07.04.2011 Filtype
Regulerinsplan Kvanndal PDF, 19 MB

03.07.2009 Filtype
Rehabiliteringsplan 2014 PDF, 604 kB

23.06.2014 Filtype
ROS - analyse rv 13 Joberget PDF, 538 kB

07.04.2011 Filtype
ROS-analyse PDF, 110 kB

24.02.2010 Filtype
ROS-analyse feb PDF, 12 MB

11.02.2011 Filtype
Ruspolitisk handlingsplan 2011-2015 PDF, 121 kB

30.10.2015 Filtype
RV 13 Adresseliste juni 2010 PDF, 24 kB

15.06.2010 Filtype
RV 13 Oversendingsbrev juni 2010 PDF, 394 kB

15.06.2010 Filtype
RV 13 Planføresegner juni 2010 PDF, 311 kB

15.06.2010 Filtype
RV 13 Plankart juni 2010 PDF, 10 MB

15.06.2010 Filtype
RV 13 ROS analyse juni 2010 PDF, 12 MB

15.06.2010 Filtype
RV 13 Saksutgreiing juni 2010 PDF, 34 kB

15.06.2010 Filtype
RV 13 Utsendingsbrev juni 2010 PDF, 19 kB

15.06.2010 Filtype
Sakspapir sak 63/09 PDF, 65 kB

15.12.2009 Filtype
Saksutgreiing DOC, 45 kB

30.10.2009 Filtype
Saksutgreiing PDF, 475 kB

29.04.2009 Filtype
Saksutgreiing feb PDF, 89 kB

11.02.2011 Filtype
Saksutgreiing Såkvitne PDF, 29 kB

24.02.2010 Filtype
Saksutgreiing: Kommunedelplan for anlegg og område for idrett og fysisk aktivitet - oppstart av planarbeid PDF, 13 kB

25.05.2010 Filtype
Søknad - båthamn PDF, 680 kB

10.01.2011 Filtype
Tekst PDF, 222 kB

29.04.2009 Filtype
Tekstdel 09.09.09. PDF, 211 kB

07.04.2010 Filtype
Tekstdel 090909 PDF, 211 kB

27.04.2010 Filtype
Varselbrev - båthamn PDF, 50 kB

10.01.2011 Filtype
Vedlegg PDF, 9 kB

27.04.2010 Filtype
Vedlegg - bandlagte areal 07.04.10. PDF, 25 kB

07.04.2010 Filtype
Vedlegg - Landskap PDF, 3 MB

27.04.2010 Filtype
Vedlegg 090909 ku PDF, 4 MB

27.04.2010 Filtype
Vedlegg 1- 04.04.10. PDF, 9 kB

07.04.2010 Filtype
Vedlegg bandlagte areal PDF, 25 kB

27.04.2010 Filtype
Vedlegg ku - 07.04.10. PDF, 4 MB

07.04.2010 Filtype
Vedlegg landskap 07.04.10. PDF, 3 MB

07.04.2010 Filtype
Vedlegg planomtale PDF, 9 MB

24.02.2010 Filtype
Vedlegg ROS PDF, 104 kB

27.04.2010 Filtype
Vedlegg Ros 07.04.10. PDF, 104 kB

07.04.2010 Filtype
Økonomiplan 2007-2010 - framlegg PDF, 5 MB

18.09.2006 Filtype
Øvre Granvin - Voss Grense - Planhefte PDF, 15 MB

20.07.2011 Filtype
Øvre Granvin - Voss Grense - ROS analyse PDF, 12 MB

15.07.2011 Filtype
Øvre Granvin - Voss Grense - Saksutgreiing DOC, 64 kB

15.07.2011 Filtype
   

Kontaktinformasjon

Teknisk sjef Asbjørn Helleve
Heradshuset Postboks 13
5733 Granvin
E-post : asbjorn.helleve@granvin.kommun..
Telefon
: 40 40 38 67

Faks
: 56 52 40 01
Mobil
: 40 40 38 67
Beredskap
: 48 16 22 35

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS