Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Bruksendring PDF, 435 kB

28.05.2018 Filtype
Bruksendring eksempel PDF, 292 kB

28.05.2018 Filtype
Bygge selv - mindre byggearbeid på bebygd eiendom PDF, 161 kB

28.05.2018 Filtype
Byggeplaner - hva er unntatt og hva må du søke om? PDF, 135 kB

28.05.2018 Filtype
Bygging i strandsonen - Generell info PDF, 458 kB

28.05.2018 Filtype
Bygging i strandsonen - Regelverk og saksbehandling PDF, 2 MB

28.05.2018 Filtype
Byggjeskikk i Granvin og Ulvik PDF, 2 MB

28.05.2018 Filtype
Carporter og små garasjer PDF, 12 MB

28.05.2018 Filtype
Dispensasjon PDF, 269 kB

28.05.2018 Filtype
Driftsbygninger i landbruket PDF, 477 kB

28.05.2018 Filtype
Enebolig og Fritidsbolig PDF, 380 kB

28.05.2018 Filtype
Etablering av familiebarnehage PDF, 517 kB

28.05.2018 Filtype
Etablering av ny leilighet i eksisterende bygg PDF, 489 kB

28.05.2018 Filtype
Fasadeendring PDF, 514 kB

28.05.2018 Filtype
Forhåndskonferanse PDF, 217 kB

28.05.2018 Filtype
Forstøtningsmur PDF, 166 kB

28.05.2018 Filtype
Fradeling for opprettelse av ny eiendom PDF, 250 kB

28.05.2018 Filtype
Garasje, bod o.l. PDF, 205 kB

28.05.2018 Filtype
Gjerde og levegg PDF, 285 kB

28.05.2018 Filtype
Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke? PDF, 709 kB

28.05.2018 Filtype
Nabovarsel - innhold og vaslingsmåter PDF, 157 kB

28.05.2018 Filtype
NKF Byggesak - Vurdering av tiltakstyper PDF, 637 kB

28.05.2018 Filtype
Pipe og ildsted PDF, 290 kB

28.05.2018 Filtype
Riving PDF, 320 kB

28.05.2018 Filtype
Seksjonering PDF, 142 kB

28.05.2018 Filtype
Seksjonering - vedlegg til infoark PDF, 11 MB

28.05.2018 Filtype
Situasjonsplan - hva kreves? PDF, 502 kB

28.05.2018 Filtype
Skilt og reklame PDF, 430 kB

28.05.2018 Filtype
Større bygg PDF, 360 kB

28.05.2018 Filtype
Tegninger - hva kreves? PDF, 801 kB

28.05.2018 Filtype
Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg - Eksempler på unntak PDF, 4 MB

28.05.2018 Filtype
Tilbygg til bolig PDF, 229 kB

28.05.2018 Filtype
Veranda, balkong og terrasse PDF, 170 kB

28.05.2018 Filtype