Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Delegeringsreglement PDF, 846 kB

02.05.2014 Filtype
Finansreglement Granvin herad PDF, 708 kB

25.09.2017 Filtype
Følgjekort for funksjonshemma - retningsliner PDF, 38 kB

18.03.2011 Filtype
Generelle reglar for bål og bråtebrenning PDF, 89 kB

04.02.2014 Filtype
Granvinssongen PDF, 254 kB

27.02.2014 Filtype
Innløysing av areal PDF, 417 kB

05.05.2014 Filtype
Lønspolitisk plan for Granvin herad vedtatt HST 030/15 PDF, 494 kB

27.11.2013 Filtype
Ny forskrift, garnreiskap PDF, 247 kB

03.03.2006 Filtype
Personalpolitiske retningslinjer sist endra 15.4.15 PDF, 941 kB

24.04.2008 Filtype
Personvernerklæring for Granvin herad PDF, 318 kB

05.07.2018 Filtype
Politivedtekter for Granvin herad PDF, 68 kB

22.06.2009 Filtype
Reglar for bruk av Granvin herad sitt heradsvåpen PDF, 85 kB

27.02.2014 Filtype
Reglement for arbeidsmiljøutvalet PDF, 109 kB

07.03.2016 Filtype
Reglement for bruk av ordførarkjedet.pdf PDF, 435 kB

14.01.2016 Filtype
Reglement for Granvin heradsstyre PDF, 405 kB

10.11.2015 Filtype
Retningsliner for seniorpolitikk DOC, 21 kB

01.02.2011 Filtype
Retningslinjer for borgarleg vigsel i Granvin herad.pdf PDF, 477 kB

10.01.2018 Filtype
Sakshandsamingsrutinar i Granvin herad PDF, 537 kB

17.10.2016 Filtype
Tinglysing DOC, 25 kB

27.04.2006 Filtype
Vedtekter for Tueteigen Barnehage DOC, 34 kB

03.07.2007 Filtype
Veiledning til forskrift om brannførebygging PDF, 235 kB

15.04.2016 Filtype