Bilete frå Granvin

Opning av Bjørgatunellen på Lussand nov. 16
Opning av Bjørgatunellen på Lussand nov. 16

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Borgarleg vigsel

borgarleg vigsel.jpg - Klikk for stort bilete

Frå 1.januar 2018 har norske kommunar fått mynde til å vigsla brudepar. I Granvin herad er det ordførar Ingebjørg Winjum, varaordførar Hans Jakob Mæland, og rådmann Trude Hoflandsdal Letnes som har mynde til å vigsla.

Vigsel skal normalt skje innanfor heradet si ordinære opningstid. Seremonien kan skje i Formannskapsrommet i heradshuset, Kantina i Mælandshagen, eller Holvenstova i Bygdatunet. Det er og opna for andre ynskje.Ta kontakt med oss i god tid for å finna ut kva som er mogleg å få til. 

I ekteskapslova er det nokre vilkår som må vera på plass for at ein skal kunne gifta seg. Les meir i fylgjande lenkjer:
Retningslinjer for borgarleg vigsel (PDF, 477 kB)
Ekteskapslova 
Forskrift om kommunale vigslar

For å kunna gifta seg, må Skatteetaten sjå til at brudeparet stettar vilkåra for å inngå ekteskap. Difor må ein del dokument sendast inn og verte handsama av Skatteetaten. Sakshandsaminga tek to-tre veker, så ein må vera ute i god tid. Dokumenta som må sendast inn er:
Eigenerklæring
Forlovarerklæring
Erklæring om skifte (dersom du har vore gift før)
Melding om endring av namn (dersom du skal endre namn)

Vigslinga skjer etter standard vigselsformular i Formannsskapsrommet i heradshuset, Kantina i Mælandshagen, eller Holvenstova i Bygdatunet. Heradet har ansvar for tilrettelegging og enkel pynting av lokale. Vigsel skal normalt skje innanfor heradet si ordinære opningstid. Det kan opnast for utvida seremoni, vigsel i andre lokale, samt vigsel utanfor opningstid, men dette må avtalast med vigslaren i god tid. Dersom ein ynskjer utvida seremoni, vigsel i andre lokale, eller vigsel utanfor opningstid, vil det koma gebyr på kr.1000,-. 

Om du ynskjer borgarleg vigsel i Granvin herad, send oss ein e-post til adresse postmottak@granvin.kommune.no. I e-posten skriv du: 

  • Fullt namn, fødselsdato, og adresse til brudeparet
  • Kva dato de ynskjer å gifta dykk
  • Kven de ynskjer skal stå for vigslinga
  • Om de ynskjer seremonien i Formannskapsrommet i heradshuset, Kantina i Mælandshagen, Holvenstova i Bygdatunet, eller andre stader.  
Publisert av Marit Branstveit Kjerland. Sist endra 10.01.2018
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Kommuneplan 2020-2031
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS