Bilete frå Granvin

Fotograf: Olav Seim
Opp mot Seljenuten
Olav Seim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Lækjartenesta - Granvin legekontor

Tenestetilbod:
Kurativt arbeid
Legevakt
Miljøretta helsevern
Helsestasjon og skulehelseteneste
Psykiatri
Rehabilitering

Granvin Legekontor

Granvin har frå 01.01.2014 felles Kommuneoverlege med Ulvik og Eidfjord, Unni Solem. Ho har ansvar for samfunnsmedisin, beredskap, miljøretta helsevern og smittevern.
Tlf.: 40 00 71 35.


--------------------------------------------------------------------------------
KONTAKTINFORMASJON:

Legekontoret har opningstid kl.08.30-16.00 måndag til fredag.

  • For timebestilling og vanlege telefonar, ring 56 52 40 25
  • For øyeblikkelig hjelp i opningstida, ring 48162236


--------------------------------------------------------------------------------

Legevakt kl. 16.00-08.00: Voss og omegn interkommunale legevakt er lokalisert på Voss sjukehus. Her er 2 legar på vakt kveld/helg, og 1 lege om natta. Legevakta dekkjer kommunane Voss, Vaksdal, Ulvik, Granvin og Eidfjord. Ring 116117 og du kjem automatisk til næraste legevaktsentral. Om du er på reis, og må koma i kontakt med Voss og omegn interkommunale legevakt, ring 56 53 04 30.
Ved akutt naud, ring 113.

Legevakta i Granvin, Ulvik og Oksenhalvøya er organisert slik:
Lokal legevakt i tidsrommet i tidsrommet kl. 16-23 og kl. 08-08.30 alle dagar.

I tidsrommet kl. 23-8 alle dagar er det interkommunal legevakt på Voss som har vakt. Dette omfattar kommunane Voss, Vaksdal, Kvam, Granvin, Oksenhalvøya og Ulvik. Legevaktsentralen er lagt til Voss sjukehus. 


 

   

Kontaktinformasjon

Granvin legekontor
Heradshuset Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 25

Beredskap
: Dagtid 40 40 38 79
(BeredskapTlf03)
: Legevakt 116117

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS