Bilete frå Granvin

Fotograf: Mari Mæland
Tørkerull-Klovnar laga av SFO-gjengen
Mari Mæland

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

TUETEIGEN BARNEHAGE

Tueteigen barnehage er i utvikling. Høge søkjartal har medført nytenking og oppretting av ei fjerde avdeling og ei utegruppe. Barnehagen har mykje spanande framføre seg med bygging av ny barnehage og samanslåing med Voss til Voss herad frå 01.01.20. Frå 01.08.19 skal barnehagane i Voss og Granvin ha felles vedtekter.

Fram til no har barnehagen vore ein 3 avdelings barnehage. Barnetalet i Granvin er aukande og medfører utviding av barnehagen. Hausten 2019 startar det ei fjerde avdeling i kjellaren på heradshuset i Granvin med 22 plassar. På bakgrunn av etterspørsel frå foreldre tilbyr barnehagen frå august 2019 utegruppa for barn som er født i 2014 og 2015. Det er 17 tilsette i barnehagen inkludert styrar.

Ny avdeling: 3, 4 og 5 åringar
Toppen: 2 og 3 åringar
Midten: 1 og 2 åringar
Kjellaren: 1 og 2 åringar

Satsingsområde i 2019 - 2020 er livsmeistring og helse. Leik og barns medverknad har ein sentral plass i barnehagekvardagen. Tema dei tilsette skal jobba med framover er bl.a barn er ikkje vanskeleg, dei kan ha det vanskeleg og samtale med barn. 

Opningstid: Kl. 07.00 - 16.30

Opning av den nye avdelinga på heradshuset er fredag 16. august.

Søk barnehageplass

Tueteigen barnehage:
Tueteigen barnehage:
Ingunn Mo, Einingsleiar og styrar99738755
Toppen40728384
Midten40728526
Kjellaren40728421
Fjell (utegr.)48162247
Fjord48162249
Sist endra 28.11.2019
Tueteigen barnehage
Publisert 27.11.2019
Redusert foreldrebetaling

 Om du ynskjer å søkje barnehageplass i Tueteigen barnehage må du frå 01.12.2019 nytte elektronisk søknadskjema.

Du søkjer via portalen til oppvekst i Voss herad.

Publisert 16.08.2019
Opning av nye avdelingar i Tueteigen barnehage.jpg

I dag har rådmann Trude Letnes opna dei nye avdelingane Fjord og Fjell I Tueteigen barnehage. Avdelingane held til i kjellaren på heradshuset.

Romma er flott innreda som barnehagelokale. Både born og vaksne er fornøyde.

 

Publisert 04.07.2019
blomar.jpg

Ferie er å ha ingenting å gjøre, og hele dagen å gjøre det på (Robert Orben)

Tilsette i barnehagen ynskjer alle ein riktig god sommar. 

Publisert 04.07.2019

 

Barnehagen er feriestengt veke 28, 29 og 30. Fyrste dag for nye born er 16. august. 

 

14. og 15. august er barnehagen stengt grunna planleggingsdagar for tilsette.

 

Publisert 04.07.2019

Bakgrunn: Det skal etablerast barnehage i kjellaren på heradshuset. Dette er ei midlertidig løysing fram til ny barnehage er bygd. Det vert frå 03.07.19 endring av bruk av dagens parkeringsplass og inn- og utkjørsel til fylkesveg 7. Dagens parkeringsplass skal bli leikeplass for ei midlertidig barnehageavdeling.

Mål: Tilkomst og ferdsel ved barnehagen skal vera trygg.

Tiltak: Parkeringsplassen ved ladestasjonen for el-bilar vert frå 16.08.19 reservert til foreldre/føresette som skal hente og levera barna sine i barnehagen si opningstid (kl. 07.00-16.30).

Tilsette ved heradshuset, tilsette i barnehagen og besøkande må parkera ved Coop marked, evt andre oppmerka parkeringsplassar.

Det vert høve for drosje/ambulanse å sleppe av/ta på passasjerar ved inngangen til legekontoret. Parkeringsplassane framfor Nimælingen er reservert for bebuarane der.

Tilsette ved sjukeheimen må parkera på nedsida av sjukeheimen i perioden barnehagen er på heradshuset.

Lukking av port: Alle som opnar porten må lukka den igjen.

Køyr sakte: Oppmodar alle om å vera ekstra merksame når de passerer fylkesveg 7 forbi barnehagen og halde fartsgrensa.

 

Publisert 04.07.2019
heradshuset.jpg

Oppstart ny avdeling i kjellaren på heradshuset vert fredag 16. august. Uteetaten er i gang med å setje opp gjerde på parkeringsplassen. Parkeringsplassen skal bli til leikeplass med huskestativ, sklibane, klatrestativ og sandkasse. Bakgrunnen for etalering av ny avdeling er auke i barnetal i Granvin og for lite areal på Tueteigen. Det skal vera 22 barn og 4 tilsette i avdelinga.

Publisert 04.07.2019

Dette er nytt ved barnehagestart i år. 

Nytt barnehageår betyr ofte større eller mindre endringer. I år handler det blant annet om gratis kjernetid for flere småbarnsfamilier og økt makspris.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har publisert en oversikt over det som er nytt ved barnehagestart 2019:

 • Gratis kjernetid: Retten til gratis kjernetid i barnehagen for barn fra husholdninger med lav inntekt utvides til også å inkludere toåringer. Fra og med 1. august heves også inntektsgrensa for gratis kjernetid fra 533 500 kroner til 548 500 kroner. Dermed har to-, tre-, fire- og femåringer og barn med utsatt skolestart, fra husholdninger med en samlet årlig inntekt under 548 500 kroner, rett på 20 timer gratis barnehage i uken.
   
 • Ny makspris: Fra 1. august heves maksprisen for en fulltids barnehageplass fra 2 990 kroner til 3 040 kroner per måned. Les mer om foreldrebetaling og moderasjonsordninger her.
   
 • Foreldreundersøkelsen: Gjennomføringsperioden for Foreldreundersøkelsen utvides. Gjennomføringsperioden vil barnehageåret 2019 være fra 1. november til 20. desember. Resultatene fra undersøkelsen blir publisert i Udirs Statistikkportal 15. februar, i tillegg til at barnehager og kommuner har tilgang til egne resultater gjennom rapportportalen.
Publisert 26.04.2019
58372630_456564088424928_7384786641556078592_n.jpg

Ei gruppe frå Toppen har nyleg vore på besøk i bygdatun. Dei laga pizza, hadde quiz og leika. Borna har det veldig kjekt når dei er i bygdatun og området rundt. Alexander Røynstrand tar godt imot barnehagen når dei kjem. 

Publisert 17.04.2019
påske.JPG

Tilsette i Tueteigen barnehage ynskjer alle god påske.  

Publisert 05.04.2019
barne TV.jpg

Barn og tilsette i barnehagen kosar seg ute i vårsola. Kreative barn har laga TV apparat med eigenprodusert program.

   

Kontaktinformasjon

Tueteigen barnehage
Tueteigen 9
5736 Granvin
E-post : ingunn.mo@granvin.kommune.no

Mobil
: 99 73 87 55

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS
Einingsleiar og styrar Ingunn Mo