Bilete frå Granvin

Granvinsfjorden
Granvinsfjorden

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommune- og fylkestingsval 2019
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

TUETEIGEN BARNEHAGE

Tueteigen barnehage er ein 3 avdelings barnehage i Granvin herad. På grunn av høgt barnetal i Granvin har alle avdelingane utvida avdelingar dette året. 

Barnehagen held til i rolege omgjevnadar på Tueteigen. Barna har eit stort uteområde å boltre seg på og god tilgang til mange fine turområder. Avdelingane har faste turdagar i veka.  

Barnehagen tilbyr 5, 4  og 3 dagars plass. Borna er fordelt etter alder på dei 3 avdelingane.

På avdeling Toppen går 4 og 5 åringar.

På avdeling Midten går 2, 3 og 4 åringar

På avdeling Kjellaren går 1 og 2 åringar.

Granvin herad har vedtatt å byggje ny barnehage. I 2020 skal Granvin herad og Voss kommune slå seg saman til Voss Herad. Frå barnehageåret 2019-2020 skal barnehagane på Voss og Granvin ha felles vedtekter.

Opningstid: Kl. 07.00 - 16.30

bilde av bhg.jpg - Klikk for stort bilete

Tueteigen barnehage arbeidar systematisk og målretta gjennom pedagogisk utviklingsarbeid og særskilte satsingsområde. Tema for det pedagogiske arbeidet varierar frå år til år.

Avdelingane arbeidar òg med eigne tema utifrå behov i barnegruppa på den einskilde avdelinga.

 


Søk barnehageplass: http://www.granvin.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=26&FilId=2446
 

Tueteigen barnehage:
Tueteigen barnehage:
Ingunn Mo, Einingsleiar og styrar99738755
Toppen40728384
Midten40728526
Kjellaren40728421
Sist endra 17.04.2019
Tueteigen barnehage
Publisert 26.04.2019
58372630_456564088424928_7384786641556078592_n.jpg

Ei gruppe frå Toppen har nyleg vore på besøk i bygdatun. Dei laga pizza, hadde quiz og leika. Borna har det veldig kjekt når dei er i bygdatun og området rundt. Alexander Røynstrand tar godt imot barnehagen når dei kjem. 

Publisert 17.04.2019
påske.JPG

Tilsette i Tueteigen barnehage ynskjer alle god påske.  

Publisert 05.04.2019
barne TV.jpg

Barn og tilsette i barnehagen kosar seg ute i vårsola. Kreative barn har laga TV apparat med eigenprodusert program.

Publisert 28.03.2019
Skirenn på Voss.png

Fredag 22. mars var born frå avdeling Toppen på skirenn i Herresåsen på Voss. Dei reiste med buss saman med born frå Ulvik. I Herresåsen gjekk dei på ski, åt pølser og var saman med barnehageborn frå Voss og omegn. Alle fekk gullmedalje i premie.

Publisert 26.02.2019
Redusert foreldrebetaling

Minnar om at søknadsfrist for å søkje barnehageplass er 1. mars. 

Publisert 26.02.2019
bilder av hender.jpg

Frist for å søkje barnehageplass i Tueteigen barnehage frå august 2019 er 01.03.19. Har du søkt tidlegare treng du ikkje søkje på nytt. Søknadar som er med i hovudopptaket er barn som er lovfesta rett til plass.

Lovfesta rett betyr:

  • Barnet må vera fylt eitt år innan utgangen av november 2018.
  • Det må vera søkt om barnehageplass innan 1. mars.
  • Barn som fyller eitt år innan utgangen av august har rett på plass frå august månad. Barn som fyller eitt år i september, oktober eller i november har rett på plass frå den månaden barnet fyller eitt år.  
Publisert 15.02.2019
sol.jpg

Jmf. vedtektene skal borna ha 4 veker ferie i løpet av barnehageåret. 3 av vekene skal vera samanhengande om sommaren. Den siste veka kan takast i samanheng med planleggingsdagane. Dersom det er færre enn 6 born i nokon av vekene om sommaren vil barnehagen vurdera å halda stengt.

Publisert 15.02.2019
boring.jpg

I perioden 06.02.19-15.02.19 føregår det boring på uteområdet i barnehagen. Målet er å finne ut om grunnen er sikker før bygging av ny barnehage. Forhåpentlegvis har Norconcult eit munnleg svar på resultatet til HST møte den 27.02.19.

Publisert 14.01.2019

Styrar sitt telefonnummer er 99 73 87 55

Publisert 14.01.2019

Den 31.12.18 slutta Anne-Line Mæland som styrar i Tueteigen barnehage. Ingunn Mo er tilsett som ny styrar. Ingunn har brei arbeidserfaring frå Kvam og har fleire års erfaring som styrar.

   

Kontaktinformasjon

Tueteigen barnehage
Tueteigen 9
5736 Granvin
E-post : ingunn.mo@granvin.kommune.no

Mobil
: 99 73 87 55

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS
Einingsleiar og styrar Ingunn Mo