Bilete frå Granvin

Fotograf: Dirk Kohlman
Granvin bruk
Dirk Kohlman

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

TUETEIGEN BARNEHAGE

Tueteigen barnehage er ein 3 avdelings barnehage i Granvin herad. På grunn av høgt barnetal i Granvin har alle avdelingane utvida avdelingar dette året. 

Barnehagen held til i rolege omgjevnadar på Tueteigen. Barna har eit stort uteområde å boltre seg på og god tilgang til mange fine turområder. Avdelingane har faste turdagar i veka.  

Barnehagen tilbyr 5, 4  og 3 dagars plass. Borna er fordelt etter alder på dei 3 avdelingane.

På avdeling Toppen går 4 og 5 åringar.

På avdeling Midten går 2, 3 og 4 åringar

På avdeling Kjellaren går 1 og 2 åringar.

Granvin herad har vedtatt å byggje ny barnehage. I 2020 skal Granvin herad og Voss kommune slå seg saman til Voss Herad. Frå barnehageåret 2019-2020 skal barnehagane på Voss og Granvin ha felles vedtekter.

Opningstid: Kl. 07.00 - 16.30

bilde av bhg.jpg - Klikk for stort bilete

Tueteigen barnehage arbeidar systematisk og målretta gjennom pedagogisk utviklingsarbeid og særskilte satsingsområde. Tema for det pedagogiske arbeidet varierar frå år til år.

Avdelingane arbeidar òg med eigne tema utifrå behov i barnegruppa på den einskilde avdelinga.

 


Søk barnehageplass: http://www.granvin.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=26&FilId=2446
 

Tueteigen barnehage:
Tueteigen barnehage:
Ingunn Mo, Einingsleiar og styrar99738755
Toppen40728384
Midten40728526
Kjellaren40728421
Sist endra 19.02.2019
Tueteigen barnehage
Publisert 19.02.2019
vogn.png

Tueteigen barnehage føretek jamnlege risikovurderingar for å unngå ulukker. Dette gjeld både ute og inne. Nyleg har personalet gjennømført riskikoanalyse av barn som søv i barnehagen.
Som eit ledd i å auka tryggleiken har me skjerpa tilsyn ved soving i barnehagen og innført sovevakt. I tillegg har me skjerpa kontroll av vognposar, selar, stroppar, smokk, koseklut, klede, temperatur, osv.


Me ber om at de foreldre kvalitetssikrar vogna som barnet søv i og jamnleg kontrollerer smokkar som barnet brukar ved soving. 
• Er vogna stabil og funksjonell?
• Må baret ditt liggje i sele?
• Er selen tilpassa og rett innstilt til vogna?
• Er alle lause stropper fjerna?
• Er vogna høveleg stor (passer til barnet)
• Har vogna regntrekk og myggnett når dette er nødvendig?

Publisert 15.02.2019
sol.jpg

Jmf. vedtektene skal borna ha 4 veker ferie i løpet av barnehageåret. 3 av vekene skal vera samanhengande om sommaren. Den siste veka kan takast i samanheng med planleggingsdagane. Dersom det er færre enn 6 born i nokon av vekene om sommaren vil barnehagen vurdera å halda stengt.

Publisert 15.02.2019
boring.jpg

I perioden 06.02.19-15.02.19 føregår det boring på uteområdet i barnehagen. Målet er å finne ut om grunnen er sikker før bygging av ny barnehage. Forhåpentlegvis har Norconcult eit munnleg svar på resultatet til HST møte den 27.02.19.

Publisert 14.01.2019
bilder av hender.jpg

Frist for å søkje barnehageplass i Tueteigen barnehage frå august 2019 er 01.03.19. Har du søkt tidlegare treng du ikkje søkje på nytt. Søknadar som er med i hovudopptaket er barn som er lovfesta rett til plass.

Lovfesta rett betyr:

  • Barnet må vera fylt eitt år innan utgangen av november 2018.
  • Det må vera søkt om barnehageplass innan 1. mars.
  • Barn som fyller eitt år innan utgangen av august har rett på plass frå august månad. Barn som fyller eitt år i september, oktober eller i november har rett på plass frå den månaden barnet fyller eitt år.  
Publisert 14.01.2019

Styrar sitt telefonnummer er 99 73 87 55

Publisert 14.01.2019

Den 31.12.18 slutta Anne-Line Mæland som styrar i Tueteigen barnehage. Ingunn Mo er tilsett som ny styrar. Ingunn har brei arbeidserfaring frå Kvam og har fleire års erfaring som styrar.

Publisert 04.05.2018
venskap.jpg

 Heradsstyret gjorde i møte 2. mai endringar i mandatet til den administrative gruppa som skal jobbe med plassering av ny barnehage. Dei skal legga fram sak om plassering for den nye barnehagen til vedtak i heradsstyremøte i september.

Publisert 26.02.2016
kardemommeby.jpg

 Avdeling Toppen har sidan januar arbeidd med Kardemommeby. Det har vore eit spennande, lærerikt og kjempekjekt prosjekt for både ungar og vaksne.

Publisert 13.12.2013
Fin song frå ungane på Toppen!

 På sjølvaste luciadagen 13. desember fekk administrasjonen på heradshuset besøk av flotte ungar frå avdeling "Toppen" i Tueteigen barnehage. Dei delte ut sjølvbaka lussekattar til alle, og underhaldt med fin song! På veg opp att til barnehagen trefte dei på Hardangerrådet og alle ordførararane i Hardanger, så dei fekk seg ein lussekatt og litt song, på veg til møte.

Me takkar for besøket, veldig kjekt!

Publisert 05.11.2013
1 Tueteigen bhg i sauefjosen,april 2006

 Tueteigen barnehage var våren 2006 i sauefjosen for å sjå på lamma.

 

   

Kontaktinformasjon

Tueteigen barnehage
Tueteigen 9
5736 Granvin
E-post : ingunn.mo@granvin.kommune.no

Mobil
: 99 73 87 55

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS
Einingsleiar og styrar Ingunn Mo