Bilete frå Granvin

Fotograf: Olav Seim
Utsikt frå Seljenuten
Olav Seim

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Kommunereforma 2014 – 2016: Snakk med naboen!

Granvin og Voss har vedteke å saman byggje ny kommune, og frå 1.1.20 er Voss herad eit faktum. Denne sida vil ikkje verte oppdatert, men ligg her som eit samla arkiv på kva som har skjedd før samanslåing med Voss vart bestemt.

For å fylgje arbeidet med nye Voss vidare, sjå http://vossherad.no/nyevoss/

Stortinget har vedteke ei kommunereform og  pålagt alle kommunar å gjennomføra ein prosess for å vurdera og diskutera samanslåing med nabokommunane. Dei fleste kommunar i Noreg snakkar i desse dagar med naboane sine med tanke på eventuelle kommunesamanslåingar.

Prosessen i Granvin

I Hardanger er det fleire utgreiingsarbeid på gang, ingen av dei er med tanke på ein felles hardangerkommune som blei foreslått i starten av prosessen, men det er fleire moglege alternativ. For dei indre kommunane er det likevel eit felles ynskje om å utgreia moglegheitene for samanslåing av Eidfjord, Ullensvang, Ulvik og Granvin.  

Granvin heradsstyre har gjort vedtak om at heradet bør  slå seg saman med ein eller fleire av nabokommunane, og at ein ynskjer ei utgreiing saman med dei ovannemnde kommunane. Det er sett i gang eit arbeid som har som mål å vere eit godt grunnlag for politiske vedtak om kommunesamanslåing innan vinteren/våren 2016.

Ordførarane i dei fire kommunane skal  denne perioden arbeida fram utkast til ein intensjonsplan, og rådmennene skal utarbeida ein administrativ utgreiing.  

Joakim Øren (rådmann i Ulvik) er tilsett som koordinator og skal stå for det administrative utgreiingsarbeidet.


storting.png - Klikk for stort bilete

Informasjon frå Storting og regjering


kommunevapen.png

Informasjon frå Granvin herad

 
 
MetroUI-Other-Search-icon.png - Klikk for stort bilete

Anna

 
 
Publisert av Kjartan Haugen. Sist endra 19.09.2017
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS