Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Grandane
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Ledig 60% sjukevikariat for sekretær

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete Me treng ein dyktig sekretær for helse og omsorg på plass snarast! Førebels er det sjukevikariat ut året, men med god moglegheit for forlenging. Er du god på dataverkty og likar ha mange ballar i lufta? Då kan det hende du er den rette for jobben. Les meir under.

 Granvin herad avd Helse og omsorg har ledig sjukevikariat for sekretær i 60 % stilling, frå snarast og ut året, med moglelegheiter for forlenging.

Arbeidsoppgåver:

Ø  sentralbord for eininga

Ø  post- og arkivteneste

Ø  informasjonsarbeid/oppfylgjing av informasjon om helse og omsorg  på heradet si heimeside

Ø  sakshandsaming for eininga

Ø  bruk av EPJ

Ø  oppfylgjing av turnus, her under bemanning/dekking av ledige vakter

Ø  oppfylgjing av bilag til løn

Me søkjer ein omgjengeleg person, med gode samarbeidsevner og med interesse for fag- og

arkivssystem i offentleg forvaltning. Kommunen nyttar Acos og Visma fagsystemer og kunnskap om

dette vil være ei føremon.

Du må evne å ha «mange ballar» i lufta samstundes og likevel evne å gjera dei gode prioriteringane.

Personlege eigenskapar vil verta vektlagt.

Kvalifikasjonskrav:

Me ynskjer ein person med administrativ utdanning eller anna relevant kompetanse, og god

kjennskap til bruk av elektronisk verkty.

For nærare opplysningar om stillinga ta kontakt med

Helse og omsorgsleiar Magnhild Grønningsæter tlf 41 47 10 06
eller avdelingsleiar Grete Kari Ljones tlf 40403878

Søknad med CV og referansar sendast til:

postmottak@granvin.kommune.no

Søknadsfrist snarast og innan 24. november 2017

Me gjer merksam på at ifølgje offentleglova § 25 skal det svært gode grunnar til for å skjerme søkjarar frå offentleg søkjarliste.

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 16.11.2017
Publisert 16.11.2017
Kommunevåpen

Ved tenestetorget i Granvin herad er det ledig vikariat i inntil 100% stilling som sekretær, frå snarast og førebels fram til 31.12.18. Er du på jakt etter jobb, blid og omgjengeleg samt har interesse for arkiv og offentleg forvaltning? Send ein søknad til postmottak@granvin.kommune.no innan 26. november!

Publisert 16.11.2017

Takk for at du syner interesse for å søkja ledig stilling i Granvin herad. For å forenkla handsaming av søknad på ledige stillingar – har me etablert følgjande oversyn for kva søknaden skal innehalda:

   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

Levert av ACOS AS