Bilete frå Granvin

Granvin kyrkje
Granvin kyrkje

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommune- og fylkestingsval 2019
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Melding om godkjent detaljreguleringsplan for Nesbø hellegneissone

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete Heradsstyret fatta onsdag 2. mai vedtak i sak 019/18 Detaljreguleringsplan for Nesbø hellegneissone PlanID 1234 2013001: I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjenner Granvin heradsstyre Detaljreguleringsplan for Nesbø hellegneissone, plan ID 1234 2013001, med dei plandokument og vedlegg som ligg føre. 

 Det er i dag sendt ut brev til grunneigarar og andre som har gjeve innspel i saka. Eventuelle merknader til vedtaket må vera innomne innan 3 veker frå brevet er motteke. Innspel kan sendast postmottak@granvin.kommune.no innan 28. mai 2018

Sakspapir med tilfang og vedlegg kan lesast i heilhet på innsyn: 12/553

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 04.05.2018
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS