Bilete frå Granvin

Skjervsfossen
Skjervsfossen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

NAV Granvin

NAV - Klikk for stort bilete På NAV Granvin skal du få oppfølging som er nødvendig ut frå din situasjon til å koma deg i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg snakke om di arbeidserfaring, utdanning, kompetanse, ferdigheiter, interesser og moglegheiter eller utfordringar du har for å koma i jobb. Saman ser me på og vurderer kva behov du har for hjelp frå NAV for å koma i arbeid. Har du behov for kvalifisering, arbeidstrening eller andre tiltak i samband med jobbsøking, skal me saman med deg utforma ein plan for kva aktivitetar og eventuelle tiltak som vil vera aktuelle for deg. 

Får du arbeidsretta oppfølging fra NAV-kontoret?

Om du vil ha ei samtale med rettleiaren din på NAV-kontoret for arbeidsretta oppfølging, må du ringa til oss først slik at me kan setja av eit tidspunkt for deg. Då er du sikker på at rettleiaren din er ledig og førebudd til samtala før du kjem. Du kan også kommunisera med NAV elektronisk ved å logga deg inn på Ditt NAV, og nytta funksjonen "Skriv til oss".

Har du spørsmål om ytingar frå NAV?

På nav.no finn du dei rette svara om rettar og utbetalingar, og om kor lang tid sakshandsaminga tek. Her kan du og registrere deg som arbeidssøkjar, få gode tips om korleis du går fram, du kan senda søknadar og sjekke kor langt saken din har kome og kor mykje du får utbetalt - i tillegg til mykje anna du kan ordna sjølv. Mykje meir effektivt enn å stå i kø, ingen reiseveg og ope heile døgnet! Finn du ikkje svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på telefon 55 55 33 33.

Spørsmål om pensjon?

Pensjonsekspertane i NAV svarar deg på telefon 55 55 33 34. Sjekk først om du finn det du treng på nav.no/dinpensjon

Dersom du kjem til NAV-kontoret: 
Ta med deg kodebrikke slik at me kan hjelpe deg med sikker innlogging på nav.no

 

Åpningstider NAV Granvin

Heradshuset

Mandag      Stengt               Timeavtale også utanom opningstida.
Tysdag       Stengt               Timeavtale også utanom opningstida.
Onsdag      Stengt               Timeavtale også utanom opningstida.
Torsdag      10.00 -14.00     Timeavtale også utanom opningstida.
Fredag        Stengt              Timeavtale også utanom opningstida.

Sist endra 14.02.2019
   

Kontaktinformasjon

NAV Granvin
Heradshuset Postboks 23
5733 Granvin
Telefon
: 55 55 33 33

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS