Bilete frå Granvin

Granvinsvatnet
Granvinsvatnet

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

GRANVIN KULTURSKULE

Granvin Kulturskule -starta opp som Granvin musikkskule i 1985. Sidan den gong har kulturskulen utvikla seg heile tida. Frå 1998 vart det lovfesta at alle kommunar skal ha eit musikk- og kulturskuletilbod.

Tilbod: Det vert gjeve tilbod i gitar, trommer, bass, hardingfele, piano vokal, dans og teikning. Kulturskulen har skuleåret 2017/2018  omlag 80 elevplassar. Kulturskulen er eit musikkfagleg kompetansesenter som styrkjer både fritids- og kulturlivet, grunnskulen og barnehagen i heradet. 

Mål: Granvin kulturskule har som målsetjing å gje innbyggjarane musikk, dans og dramaundervisning
• Den enkelte elev får utvikla sine musikalske/kunstneriske evner og anlegg.
• Det vert lagt grunnlag for eit rikt musikkliv i heradet.
• Lokal musikktradisjon vert vidareført i samarbeid med grunnskule og andre.

Organisering og styring: Kulturskulen høyrer administrativt under einingsleiar for skule. Kulturskulrektor har overordna ansvar for drifta.

Opptakskrav: Busett i Granvin herad. Skulen er open for alle, men elevar i grunnskulen vert prioriterte fyrst.

Instrument: Skulen vil om mogeleg undervise i dei vokale og instrumentale og estetiske ynskje elevane måtte ha, med atterhald om å kunne skaffa lærarkrefter.

Undervisningsstad og tid: “Brakka” på Granvin barne- og ungdomsskule.. Skuletid/ettermiddag i samarbeid med lærar/elev. Undervisning i små grupper og individuelt.

Instrumentutleige: Eleven bør ha eige instrument, men skulen vil så langt som mogeleg leiga ut til dei som ikkje har.

Elevpengar: Sjå betalingssatsar på heradet si heimeside.

Søskenmoderasjon: Det vert gjeve 50 % søskenmoderasjon og på tilbod nr. to.

Undervisning: Skuleåret i kulturskulen føl grunnskulen si skulerute, og elevane får undervisning ei gong pr veke i 38 veker.

Frammøte og betalingsreglar:Med denne påmeldinga søkjer du om å få ein elevplass for eit heilt år. Sluttar du før denne tida, må du likevel betala for heile året. Elevar som spelar eit instrument for fyrste gong i kulturskulen, kan likevel slutta til jul, og berre betala for eit halvt år.
Fråvær skal meldast til læraren før undervisninga tek til undervisningsdagen. Eleven må sjølv syta for at læraren får beskjed. Nytt læraren sitt private tlf. nr. eller mobilnr.
All utmelding skal skje skriftleg til musikkskulen.

Tilsette i Granvin Kulturskule:

Arnstein Klovning - rektor, 40 40 78 72 / 90 16 80 91
Johanne Mjeldheim - hardingfele, 90 56 88 77
Kerstin Bouvain - moderne dans, 90 54 87 73
Anne Kristin Skeie - teikning, 95 07 97 63
Kulturskulen: 56 52 40 46 / 40 40 38 72
Ingeborg Wiljand - drama, 97 16 51 32


Tilbod i kulturskulen 2018/2019:

- Samspel/band
- Hardingfele
- Keyboard/piano
- Vokal
- Moderne dans
- Trommer
- Teikning/biletkunst 
- Korps/aspirant
- Kor 
- Drama/teater

Kultuskulen.jpg - Klikk for stort bilete

Sist endra 30.04.2019
   

Kontaktinformasjon

Arnstein Klovning - rektor
Hardangervegen 2543 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : granvin.musikkskule@granvin.ko..
Telefon
: 40403872 / 90168091

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS