Bilete frå Granvin

Granvin kyrkje
Granvin kyrkje

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Funn av sjuke/skadde eller daude husdyr

Storfe_003_E30_Flagg_jpg.jpg (1000x750).jpg - Klikk for stort bilete  Viss du finn eit sjukt/skadd eller daudt husdyr bør eigaren varslas snarast. Dei fleste husdyr av småfe og storfe har øyremerker med eit nummer. Dei er merka med bokstavane MT-NO og eit nummer på framsida. På baksida av øyremerket finn du ofte namnet og nummeret til eigaren.

 Det er fint om du kan sjekka øyremerket og varsla eigaren direkte. Du kan og ta bilete som tydeleg visar nummeret på øyremerket (helst og namnet på baksida) og senda til landbrukssjef Thomas Sjøflot på tlf. 40 40 38 73. Han må få vita kvar dyret er funne - så nøyaktig som mogeleg.

Viss dyret er teke av rovdyr er det avgjerande for eigar å varsla rovviltkontakten så raskt som mogeleg, for å få dette dokumentert av omsyn til erstatning. Det er då ein stor fordel å ha GPS- koordinatar på funnet. Det vil i alle høve vera ein fordel om funnet er merka med noko som er lett å sjå i terrenget, som til dømes ein plastpose knytt i ein kjepp.

Rovviltkontakt for Hardanger med omland er Harald Normann Andersen tlf: 90 21 36 85.

Publisert av Amalie Tykhelle Vik. Sist endra 01.07.2019
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS