Bilete frå Granvin

Aking i Tueteigen barnehage 2016
Aking i Tueteigen barnehage 2016

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Informasjon til husstandar på Hausnes

Kommunevåpen - Klikk for stort bilete Frå og med 16. oktober og i rundt to veker vert det redusert framkomelegheit på den kommunale vegen til Hausnes, på grunn av planlagt utbetring. Vegen vil som hovudregel vera heilt stengd måndag - fredag frå kl 8-16, men dette kan variera ved uforutsette forhold i arbeidet. Ved behov må kvar husstand sjølv ordna med bil på nedsida, ved hovudvegen. Sjå under for meir informasjon.

Planlagt utbetring av kommunal veg med oppstart 16.10-2019 vil medføre redusert framkomligheit i anleggsperioden.

Vegen vil som hovudregel vera heilt stengd frå 08.00 – 16.00.

Dette kan variera ut frå uforutsette forhold i arbeidet.

Ved behov må kvar husstand sjølv ordna med bil på nedsida, ved hovedvegen.

Telefon anleggsleiar Anve Såkvitne : 91896775

Telefon kommunen Asbjørn Helleve : 404 03 867

Anleggsleiar ynskjer å ha eit telefonnummer til kvar husstand ved mogleg akutt behov. Om akutt behov oppstår (brann/ambulanse) er det viktig at anleggsleiar blir varsla så tidleg som råd.

I anleggstida vil vegen ha redusert kjørbarhet samanligna med ein ferdig veg, køyr derfor med hensyn slik at ein ikkje får skadar på kjøretøy som nyttar den mellombelse tillkomsten.

Arbeidet har ein varigheit på ca 2 veker.

 

 

Granvin herad

Teknisk Drift

 

 

Asbjørn Helleve

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 11.10.2019
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS