Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Fjellryper
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommune- og fylkestingsval 2019
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Invitasjon til felles markering av nytt herad

Voss herad 2020 (Voss herad) - Klikk for stort bilete I 2020 slår Granvin herad og Voss kommune seg saman, og etablerar Voss herad. For å markere denne hendinga vil Voss herad arrangere festhelg 29. februar til 1. mars 2020. I tillegg ynskjer me å invitere lag og foreiningar til å vera med å bidra med tiltak eller arrangement gjennom året, som kan byggja fellesskapskjensle, kultur og identitet. Dette kan til dømes vera ein konsert, ei utstilling, eit kurs eller ein felles fjelltur.

Etter ei heilskapeleg vurdering vil det verte gjeve økonomisk sønad til nokre tiltak. Det er sett av til saman kr 100 000 til slike tiltak. Tiltak eller arrangement som involverar enkeltpersonar, lag eller foreiningar frå begge kommunane vil verte prioritert.

Alle tiltak som vert melde inn vil kunna verte del av det offisielle programmet til markeringa om det er ynskjeleg. Kommenter gjerne dette i søknaden.

Kortfatta søknad med prosjektskisse og budsjett kan sendast til postmottak@voss.kommune.no innan 1. juli 2019.

Merk søknaden: Markering av Voss herad i 2020.

Søknadane vert handsama administrativt.

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 28.05.2019
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS