Bilete frå Granvin

Fotograf: Mari Mæland
Tørkerull-Klovnar laga av SFO-gjengen
Mari Mæland

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Hardangerrådet si etablerarteneste

Etablerartenesta vert utført i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune som yter betydeleg tilskot til arbeidet. Hardangerrådet nyttar Hardanger Vekst i Odda, Ytre Hardanger Opplæring i Norheimsund, Kvam og Sven-Helge Pedersen, Granvin til konkret kontakt og støtte til etablerar i heile regionen. Tilbodet er ei generell rettleiing ved etablering av ny eller endring i eksisterande verksemd.
Konkret kan tilbodet vera hjelp til å finna fram i etableringsprosessen, som t.d. ved :

· Hjelp til utarbeiding av forretningsplan, ulike budsjett, mm
· Hjelp ved utforming av søknader
· Orientere om ulike selskapsformer og hjelp ved registrering i Brønnøysundregisteret
· Orientere om ulike finansieringskjelder, tilskot og krav til søknader
· Formidling av kontakt med lokale ressurspersonar og nettverk som kan bidra i etableringa
· Hjelp til kontakt med herad/andre off myndigheiter


I utgangspunktet er det sett av 10 timar rettleiing til kvar etablerar/prosjekt. Dette er ei gratis teneste.

I Granvin vert kontakt formidla via:
Granvin Herad, tlf. 56524000
Hardangerrådet, tlf. 53671450
eller Sven-Helge Pedersen, 95175308   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Nye Voss
Kommuneplan 2020-2031
Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS