Bilete frå Granvin

Espelandsvatnet og Espelandsdalen
Espelandsvatnet og Espelandsdalen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Innføring av vegadresser i Granvin

Heradet er adressestyresmakt og fastset offisielle adresser etter regelverket i matrikkellova og lov om stadnamn med forskrifter. Heradet skal tildele veg adresse til bygning som enten er planlagt eller eksisterande,  nytta til bustadformål, fritidsformål, næringsverksemd ( offentleg eller publikumsretta).

Sjå saka i innsyn her: 11/537 - Adressetildeling i kommunane

Kva er ulempene med matrikkeladresser og fordelen med vegadresser?:

 Matrikkeladresser, dvs  gards-, bruks- og evt. festenummer, egnar seg ikkje til å finne fram til stader eller bygningar. Spesielt ikkje for tilreisande og personar som nett er flytta til Granvin og som ikkje er kjent i heradet. Andre som har store vanskar med matrikkeladresser er td. ambulansetjenesta, brannvesen, politi,  taxi, posten og andre vareleverandørar, folkeregisteret mfl.

Store adressebrukerar baserer seg meir og meir på tekniske løysningar på bekostning av lokal kunnskap, for å finna fram. Dette medfører at det må lagast til eit godt og logisk oppbygd adressesystem.

Vegadresser, dvs. adressenamn og adressenummer, gjer det enklare å finne fram til bygningen/ huset og personen ein er på jakt etter.

Dette er eit prosjekt som alle kommunar i landet skal gjennomføra.

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 12.03.2014
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS