Bilete frå Granvin

Fotograf: Kjartan Haugen
Njuk i kveldssol
Kjartan Haugen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Kommunedelplan for trafikksikring 2002-2015

11.09.2002 HERADSSTYRE

HS-033/02 VEDTAK:
I samsvar med plan- og bygningslova §§ 16, 20-2, 20-5 og 20-6 stadfester heradsstyret at
Kommunedelplan for trafikksikring i Granvin er utarbeidd etter reglane i lova, og godkjenner
framlagde plan under føresetnad av at punkt RF-S04 i tiltaksdelen vert endra til følgjande:
Vurdera å redusera fartsgrensa frå 60 km/t til 50 km/t. Vurdera å etablera gangfelt i samband
med plassen for busstopp. Vurdera å setja opp skilt om at born/menneske oppheld seg i/ved
vegbana.


Gunnar Hetland fremma slikt tilleggsforslag:

”Dei tre gangfelta over RV 7 gjennom Eide Sentrum vert opphøga (som i Eidfjord
sentrum). Dette gjeld då gangfeltet ved skulen, ved banken og ved den gamle
sjukeheimen. Ein vil då få ein ”fartshompeeffekt” her.”

Marianne Espeland fremma slikt tilleggsforslag:
"1. Sikring/flytting av buss-skur mellom tunnelane, grunna rasfare, må innarbeidast.
2. Gang/sykkelveg langs Granvinsvatnet må innarbeidast (RV 13)
3. Buss-skur i Nesheims-krysset, bør inn som strakstiltak
4. Gangfelt og buss-skur v/ Trudvang, gangfelt nedom Trudvang mot Eide og bussskur
på sida retning mot Voss må innarbeidast.”
Toril Horten fremma slikt endringsforslag:
”I siste avsnitt i PTN si tilråding, vert ”vurdera å” stroke.”
PTN si tilråding med Gunnar Hetland og Marianne Espeland sitt tilleggsforslag og
Toril Horten sitt endringsforslag vart samrøystes vedteke.

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 06.05.2015
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS