Bilete frå Granvin

Espelandsvatnet og Espelandsdalen
Espelandsvatnet og Espelandsdalen

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Ny adresse Seimsvegen

 Det er sendt ut brev til grunneigarar ved Seimsvegen 

 Då Granvin herad skal innføra offisielle vegadresser i Granvin, har teknisk etat utarbeid liste over hus som får nummer til vegadressa Seimsvegen.

 

Kart over Seimsvegen med husnummer ligg på Tenestetorget på heradshuset, Granvin Folkebibliotek eller på heimesida http://www.granvin.kommune.no/.

 

Dersom de som eigar har merknad til adressa/husnummer som er oppført på vedlagde liste, ber me om at de sender skriftleg melding/uttale til teknisk etat innan 28.07.2014.

 

Dei som leiger ut hus eller leilegheiter har ansvar for å informera om adresseendringa til sine leigetakarar.

 

Når det gjeld gardsbruk i Granvin, så kan dei få registrert gardsnamnet som eit tilleggsnamn til vegadressa(jmfr. matrikkelforskrifta §54). Dersom de ynskjer dette, ber me om ei tilbakemelding (namn på eigar, gardsnummer, bruksnummer og namnet som skal registrerast.)

 

På oppmoding frå Posten, ber me dykk ta i bruk den nye adressa, samt sende melding om adresseendring til dykkar kontaktar når de har motteke vedtaksbrevet. Posten har utvikla eit gratis tilbod for dei som kan nytta datamaskin/lesebrett/mobiltelefon med internett og i tillegg epost.

 

Sitat frå Posten:

«Adressepostkortløsningen fungerer slik at man kan gå på www.posten.no/meld-riktig-adresse og legge inn navnet sitt, gammel og ny adresse. Deretter søker man opp hvem som skal få beskjed (både bedrifter og private) og når man har bekreftet bestillingen, printer vi ut adressepostkort som sendes i postgangen til mottaker. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på dette tiltaket.»

 

Posten har fått kopi av nummertildelinga.

 

 

 

 

 

De vil få utdelt godkjendt husnummerskilt med refleksbakgrunn vederlagsfritt frå heradet. Huseigar er ansvarleg for oppsetjing av husnummerskilta etter vedlagte reglar.

Dette gjeld for næringsbygg, einebustad, våningshus, fritidsbustader og stølshus.

 

Det vert sendt ut vedtaksbrev når adresseendringa trer i kraft.

 

 

 

Med helsing

 

 

 

 

Asbjørn Helleve

Einingsleiar teknisk drift

Direkte innval: 56 52 40 32

Publisert av Mari Mæland. Sist endra 15.08.2014
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS