Bilete frå Granvin

Folkedal
Folkedal

Har du ei sak til handsaming?

Skriv inn namnet ditt her og trykk på Søk.
Kva skjer i Granvin?
Kommunekart for Granvin

Søk

Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter

Kontrast

(KontrastToggle)

Andre

Turistinfo

Turist 4 Informasjon på norskWelcome to GranvinWillkommen zu Granvin
   

Offentleg ettersyn - detaljreguleringsplan Espelandsdalen camping - planid 1234 2014002

I samsvar med vedtak i Granvin formannskap 10.06.15 i sak nr. 046/15, og i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, vert detaljreguleringsplan Espelandsdalen camping - planid 1234 2014002, jf kart, føresegner, planomtale, ROS-analyse og andre plandokument lagt ut til offentleg ettersyn i 6 uker i perioden 22.06.15 – 07.08.15.

Planen legg opp til ei utviding av eksisterande campingområde – og gjev heimel til totalt sett 60 vogner. Det vert lagt til rette for at ålmenta skal kunna nytta Espelandsvatnet til bading og fisking.

Merknader og innspel må sendast Granvin herad, Pb 13, 5733 Granvin eller postmottak@granvin.kommune.no innan 07.08.15. Eventuelle spørsmål kan rettast til teknisk etat – planavd.

 .

Publisert av Ebbe D. Meinild. Sist endra 29.07.2015
   

Kontaktinformasjon

Granvin herad
Hardangervegen 2581 Postboks 13
5733 Granvin
E-post : postmottak@granvin.kommune.no
Telefon
: 56 52 40 00

Mobil
: 40 40 38 70
Org.nr.
: 844162502
Kontonr.
: 65010567305
Kommunenr.
: 1234
Opningstid
: Man-tors 0900-1400

Skriftstorleik

Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik

Søk i nettside

Portal for tilsette ved Granvin sjukeheim
Webmail for tilsette

:: I N T R A N E T T ::

checked.png


Aviksskjema


PÅLOGGING FOR TILSETTE

intranett

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PÅLOGGING Ressursstyring Web

Gå til ekstern pålogging

Klikk her for intern pålogging
(når du er på kommunenettet)

PPS

https://www.ppsnett.no/pps/prosedyrer/prosedyre?emne=67847

 

Levert av ACOS AS